Kezdőlap

Lapjaink:

Hasznos oldalak

 

Kapcsolat

 

Zalatáj Kiadó Ügyfélszolgálat

 

8900, Zalaegerszeg, Rákóczi F. út 2-4., Pf.: 381

Telefon: 06-92/593-936

Fax: 06-92/596-937

Mobil: 30/378-4465

E-mail: zalataj@zelkanet.hu

 

Térkép

Az Old Traffordtól Kozármislenyig
- avagy a ZTE tündöklése és bukása (9.)

 

A ZTE együttese a 2000-es évek elején.

 

2003. december 1-jén dr. Gyimesi Endre, Zalaegerszeg polgármestere sajtóközleményben szólította fel a klub vezetését arra, hogy a valós teljesítményekhez és a gazdasági lehetőségekhez igazítva hozzanak döntéseket a ZTE FC Rt. takarékos működtetésével kapcsolatban.
2003. december 20.-iki keltezéssel született az az elemzés, amit az önkormányzat sportbizottságának akkori vezetője, Horváth László jegyzett. Érdemes ennek összefoglaló részéből idézni:
„Az rt. gazdálkodása a rendkívüli mértékű eladósodottság, magas tartozásállomány miatt az összeomlás határán van. Nehezíti a helyzetet a football csapat szereplése is, bevételek elmaradása, tulajdonosok türelmetlensége terén. Az üzleti tervekben megfogalmazott árbevétel, nyereség terveket rendre nem sikerül teljesítni.
Nem kellően hatékony az rt.-nél folyó marketing tevékenység, az e.on, mint főszponzor megnyerése óta kevés eredményt tudnak e téren felmutatni.
Rendkívül rossz az ösztönzési rendszer, a teljesítményekhez képest különösen magas a fixen biztosított jövedelem a sportolók számára, közepes teljesítmény mellett az évi jövedelem átlag 2/3-a.
Több, elsősorban 2002-ben elkövetett igazolás a gazdálkodásra rendkívül kedvezőtlenül hatott. Például Szasa Ilics, Faragó István, de a teljesítményhez képest itt említhető Vincze Ottó is; vagy a szerződésbontás került túlontúl sokba, vagy a sportoló gyengébb teljesítménye.”
A polgármester felhívására, s az időközben elkészült elemzések hatására a klub vezetői lépéseket tettek a gazdálkodás átalakítására. Tárgyalásokat kezdtek a játékosokkal a járandóságok csökkentéséről. Ennek hatására havi 980 ezer forinttal csökkent a költség. Megkezdték a piacképes labdarúgók játékjogának értékesítését, ami 95 millió forinttal csökkentette a hiányt, ráadásul havi 1.093.000 forinttal apasztotta a működési kiadásokat.  Esély mutatkozott arra is, hogy amennyiben a Slavia Praha él opciós vételi lehetőségével, akkor Józsi György játékjogának értékesítése további 74 millió forinttal faragja a hiányt.
Meghúzták a nadrágszíjat a játékosok alapfizetésénél is, ezzel 3,6 millió forintot takarítottak meg. Elmaradt a téli edzőtábor, ez mintegy 6 millió forintot jelentett. Az utánpótlás sem maradt ki a spórolásból, itt közel 400 ezer forinttal volt szerényebb a  költségvetés.
Amíg egyik oldalon megpróbálták visszafogni a költségeket, a másikon költekeztek. Az új igazolások havi 1,75 millió forint többletkiadást jelentettek. Az edzőváltás miatt a régi stáb bérét is finanszírozni kellett, ennek pluszköltsége 7 millió forint volt.
Summa summárum: a költségcsökkentő lépések nem voltak elegendőek a remélt egyensúly eléréséhez. Ez nem volt éppen biztató megállapítás, hiszen mintegy 330 millió forint adósságtól kellett volna megszabadulni.

 

A bajnoki serleg. A századik élvonalbeli bajnokságban az egerszegi csapat nyerte el.

 

Dr. Gyimesi Endre akkori polgármester (jobbról) a bajnokcsapat ünneplésének örömteli pillanataiban.


A ZTE FC Rt. válságos helyzete gyakran adott munkát a város közgyűlésének. Miután - ezt jól tudjuk - egy település labdarúgó-csapatának szereplése hangulati tényező, a közvéleményt befolyásolja, ezért politikai fegyver is egyben. A városi közgyűlésben ellenzékben lévő MSZP is megtette a maga előterjesztését 2004-ben, az október negyediki rendkívüli ülésre. Az anyagot Kárászné dr. Rácz Lídia és Herbert Ferenc képviselők készítették, s Kiss Ferenc frakcióvezető terjesztette elő.
Idézünk az előterjesztésből:
„A jelenlegi csőd- (csőd közeli) helyzet nem ma alakult ki, a rendelkezésre bocsátott dokumentumokból egyértelműen kiderül, hogy a meghatározó tulajdonosok évek óta szemet hunytak a gazdálkodás tarthatatlan volta felett – köztük az önkormányzatot az rt. közgyűlésén képviselő és szavazó személy is.
A ZTE FC Rt. a 2002-es gazdálkodási évet mintegy 302 millió forint rövidlejáratú kötelezettségvállalással zárta, miközben bajnokságot nyert a csapat, az önkormányzat pedig az eredményességre, a hazai mérkőzések megtartásának nehézségei miatt összesen 87,5 millió forint működési támogatást biztosított. A költségvetésben megtervezett 52,5 millió forintos támogatás mellett az összesen 35 millió forintos rendkívüli támogatást úgy szavazta meg a képviselő-testület, hogy bármilyen tájékoztatást kért volna az rt. gazdálkodásáról. Mindezek után az rt. közgyűlése a mérlegbeszámolót elfogadta, az igazgatóság számára lényeges, a gazdálkodás konszolidálását elősegítő intézkedések megtételét nem követelte meg, az egyik meghatározó tulajdonost, ZMJV Közgyűlését a kialakult helyzetről nem tájékoztatta. Történt mindez akkor, amikor a csapat bajnok lett, nemzetközi szereplésre is lehetőséget kapott!
A 2003-as gazdálkodási évet a ZTE FC Rt. már 392 millió forint hitelállománnyal zárta. Az rt. közgyűlése ezt a beszámolót is elfogadta – köztük az önkormányzatot képviselő személy is – sőt különösebb felelősségvállalás nélkül elfogadták az igazgatóság elnökének lemondását is, noha 2004. első öt hónapjában az adósságállomány további 90 millióval növekedett. A felelősség minden tulajdonost terheli, helyt kell állniuk tulajdoni arányuk szerint – a törvényi előírásoknak megfelelően.
A tulajdon nem csak jogokkal, hanem kötelezettségekkel is jár! Az évek alatt felhalmozott adósságtömeg kezelése nem tűr halasztást, a meghatározó tulajdonosok szerepvállalása nem kerülhető meg.”
A megállapítások egybecsengenek a többi vizsgálat, előterjesztés tanulságaival. Jó lenne azért azt tudni, hogy azokon a közgyűléseken, amelyeken a ZTE FC Rt.-nek dobott újabb és újabb mentőövről kellett dönteni, hogyan szavaztak az MSZP-frakció tagjai. S arról sem beszélt eddig még senki, hogy a bajnokság megnyerése után miért hiúsult meg az akkori vezetés (Lang József volt az elnök – a szerk.) által előkészített jelentős támogatói szerződés az egyik bankkal (tudomásunk szerint a Magyar Fejlesztési Bankról volt szó – a szerk.). Azért, mert nem a Fidesz nyerte a 2002-es választásokat, hanem az MSZP-SZDSZ. Zalaegerszegnek viszont ismét fideszes városvezetése lett. S ha netán 2003-ban nyer bajnokságot a ZTE, talán még mindig a régi, lepusztult stadionban kellene a csapatnak játszania.
Igaz, az NB II-ben az is megtenné…

E.E.
(Folytatjuk)

 

Útban Manchester felé. Bozsik Péter vezetőedző (jobbról) itt még bizakodhatott, hogy a 2002/2003-as bajnokságban is sikeres lesz a ZTE.

 

Szasa Ilics (jobbról) leigazolása rossz üzletnek bizonyult.