Zala megye stabil fejlődési pályára állt (2019.09.16., 12:15)

A díjazottak hozzájárultak az eddigi sikerekhez

 

A kitüntetettek és a vezetők… (A fotó rákattintva nagyítható.)

 

Szeptember 14-én a Zala Megyei Önkormányzat díszközgyűlésén került sor a hagyományoknak megfelelően a kitüntetések átadására.
Az ünnepségen részt vett és beszédet mondott dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. A zalai kötődésű tárcavezető a mesterséges intelligencia által vezérelt technológia, a robotika, az automatizálás fejlődésének hatásait emelte ki. A rendkívül gyors ütemben fejlődő technológia vélhetően kiszorítja majd az emberi munkaerőt némely területről és jelentősen átalakítja a munkaerőpiaci igényeket. Elmondhatjuk, hogy lesznek olyan szakmák, amiket átvesznek a robotok. Viszont vannak olyan területek, ahol az emberi munkaerőt és tevékenységet nem lehet helyettesíteni, mint a tanár, az orvos, a lelkipásztor, a sportoló, az edző, a színész, az intézmény és cégvezető, a polgármester, és természetesen a megyei közgyűlés elnöke. Ezeken a területeken a változás a technológiai fejlődés beépítésével fog megmutatkozni. Az új technológia által nyújtott lehetőségeket az innovációval kell kihasználni, melynek eredményeképpen sokkal több munkahelyet tudunk teremteni, amelyre helyi példa a ZalaZone járműipari tesztpálya, a Science park, az Innovációs és tudásközpont. A kitüntetéssel díjazottak munkájukkal hozzájárultak Magyarország eddigi sikeréhez és kimagasló gazdasági eredményeihez, az ország jelenleg az Európai Unió egyik legkiemelkedőbben bővülő gazdasága.
Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke beszédében hangsúlyozta: az elmúlt öt évben Zala megye stabil fejlődési pályára állt. Megkezdődött a Zalaegerszeget az M7-es autópályával összekötő gyorsforgalmi útszakaszok építése és készülnek a Zalaegerszeg-Lendva vasútvonal helyreállítását tartalmazó tervek. Sármelléken közel 5 milliárd forintból valósul meg a pilótaképző központ, a Balaton fejlesztésére jutó 300 milliárd forint egy részéből a zalai partszakasz is megújul, a Mura-program keretében Nagykanizsán és környékén komplex turisztikai elképzelés valósul meg. A kistelepüléseken modernizálták az intézményeket, és folyamatosan újítják fel a megye út- és kerékpárút-hálózatát. „Történelmi időket élünk, hiszen egy megye életében ritkán fordul elő, hogy ilyen mértékű fejlesztési forrás egyszerre álljon rendelkezésre” – emelte ki az elnök. A 2014-ben megfogalmazott cél („Építsünk erős, fejlett Zala megyét”) a kormány és a zalai emberek – vezetők, vállalkozók – összefogásával valósulhatott csak meg – fűzte hozzá dr. Pál Attila.

Ezt követően került sor a kitüntetések átadására. A közgyűlés Zala Megye Díszpolgára kitüntető címet adományozott Rátóti Zoltán színművésznek a kistelepülések megőrzése, kulturális életének megtartása érdekében végzett példaértékű közéleti tevékenysége elismeréseként.
Zala Megye Közigazgatásáért Díjat kapott Monda Lászlóné csoportvezető a közigazgatásban közel négy évtizeden át hivatástudattal, nagy szakmai rálátással, pontossággal és emberséggel végzett példaértékű munkája elismeréseként.
Zala Megye Egészségügyéért Díjat vehetett át dr. György Endre háziorvos több évtizedes szakmai felkészültséggel, emberséggel végzett gyógyító tevékenysége elismeréseként.
Zala Megye Szociális Gondoskodásáért Díjban részesült Horváth Gyöngyi intézményvezető a gyermekvédelem területén példaértékűen, emberséggel, nagy szakmai tudással végzett tevékenysége elismeréseként.
Zalai Pedagógus Díjat kapott Szörényi Zoltán Ferenc igazgató több évtizedes kimagasló pedagógiai és példaértékű iskolavezetői tevékenysége elismeréseként.
Zala Megye Sportjáért Díjat adományoztak Vlaszák Gézának több évtizedes sikeres labdarúgó tevékenységéért, a labdarúgás utánpótlásnevelési modell kidolgozásáért, az eredményes utánpótlásnevelés elismeréseként.

 

A „Mester”, vagyis Szőcs János méltán került a kitüntetettek közé.

 

Ugyancsak Zala Megye Sportjáért Díjat kapott Szőcs János Zala megye labdarúgásában végzett kiemelkedő sportolói és edzői pályafutása elismeréseként.
Zalai Civil Társadalomért és Nemzetiségekért Díjat érdemelt ki Végi Csaba plébános a kistelepüléseken több évtizeden át végzett értékteremtő és értékmegőrző tevékenységéért, eredményes közösségépítő munkája elismeréseként.
Zala Megye Fejlesztéséért Díjat adományoztak Novák Ferenc polgármesternek a Zalakaros és a megye életét is meghatározó térség- és fürdőfejlesztésekért, nemzetközi kapcsolatok kiépítéséért, új rendezvények meghonosításáért, turisztikai fejlesztésekért.
Zala Megye Fejlesztéséért Díjat kapott a Hidrofilt Kft. a modern technológiák kidolgozása, alkalmazása, a kutatás-fejlesztés és az oktatási együttműködések terén végzett példaértékű tevékenysége elismeréseként.
Zala György Díjat adományoztak Pékné Orbán Julianna Ilona asszonynak a magyar népzenei hagyományok ápolásában és oktatásában végzett munkájáért, példaértékű közösségépítő és közösségi tevékenysége elismeréseként.
Rátóti Zoltán, Zala megye újdonsült díszpolgára elmondta: Számára az elismerés nagyon megható, civil élete Kossuth Nagydíjának nevezte a kitüntetést. Megállapítása szerint a pecsétgyűrűn lévő Zala megye címerében a kék szín a hűség, tisztaság, a korona pedig a méltóságot jelképezi. Megköszönte, hogy észrevették, hogy Magyarföldön, ebben a kis lélekszámú faluban milyen munkát folytatnak és hogyan adnak példát az utódainknak. Ő maga is nagyon sok értéket kapott a szüleitől, számára a szülőföld szeretete egybecseng a hazaszeretettel. Most elérkezett oda, hogy az általa választott szülőföld befogadja, elfogadja. Egy személyes verssel, Csóri Sándor Anyám szavai című versével fejezte be beszédét.

Trojkó Tímea

 

Rátóti Zoltán szerint a szülőföld szeretete egybecseng a hazaszeretettel.