Kezdőlap

Lapjaink:

Hasznos oldalak

 

Kapcsolat

 

Zalatáj Kiadó Ügyfélszolgálat

 

8900, Zalaegerszeg, Rákóczi F. út 2-4., Pf.: 381

Telefon: 06-92/593-936

Fax: 06-92/596-937

Mobil: 30/378-4465

E-mail: zalataj@zelkanet.hu

 

Térkép

Volt egyszer egy sportváros (6.) (2014.05.30., 14:50)

 

A másodrendű vádlott védője szerint a Zala Megyei Bíróság elutasította egyik fontos bizonyítási indítványukat.

 

Nagyon sok észrevételt, hozzászólást kapunk a sorozattal kapcsolatban. (A sorozat korábbi részei itt olvashatók.) Elsősorban arra kíváncsiak az érdeklődök, hogy ennyi év távlatából honnét vannak ilyen részletes információink az akkori történésekről.
Egyszerű a válasz. Ott voltunk minden eseményen. Ott voltunk a bírósági tárgyalásokon, s miután azok nyilvánosak voltak, hát szorgalmasan jegyzeteltünk.
Könyvet szerettünk volna megjelentetni az ügyről, de a főszereplő visszavonta korábbi nyilatkozatát. Nélküle nem lett volna hiteles ez a történet. Könyv formájában.
Hogy miért foglalkozunk ilyen részletesen a ZTE-perrel? Mert rendkívül tanulságos. Iskolapéldája annak, hogyan lehet országos botrányt kirobbantani egy olyan egyesületnél, amelynek a működése nem volt egyedi, Magyarország szinte valamennyi sportklubját a vádlottak padjára lehetett volna ültetni akkor hasonló szabálytalanságok miatt. Az egész rendszer volt hibás, maga a sportirányítás és finanszírozás. Zalaegerszegen azonban akkor szerencsétlen helyzet alakult ki. Miközben pezsgett a város sportélete, a megyei pártbizottság és a megyei tanács különös párharcot vívott a háttérben.
1988. októberében tárgyalta a Legfelsőbb Bíróság másodfokon a ZTE-ügyet. A másodrendű vádlott, a volt klubvezető védőjének (aki most az országos ügyvédi kamara elnöke) beszéde nagy feltűnést keltett. Ennek bevezető gondolatait már olvashatták. Folytassuk sorozatunkat az ügyvéd további érvelésével!
„Az első kérdés: ZTE irányításában - ideértve az operatív, pénzügyi kérdéseket is - a megyei vezetés, az állami vezetés, a megyei tanács vezetői és személy szerint a tanácselnök döntő szerepet vállalt. A megállapodások megkötésében ily módon az egyesület tényleges vezetőjének és pénzügyi vezetőjének csak az így elhatározott döntések végrehajtása maradt feladatul. Ezt tényállásunk kiegészítéseképpen kérem megállapítani. Nemkülönben természetesen a részben elutasított bizonyítási indítványomra is hivatkozom, amely a Legfelsőbb Bíróság előtt ismert elfogultsági kifogásomban tételesen rámutattam arra, hogy kik azok a megyei vezetők, legfelsőbb vezetők, akik a sportegyesület életébe megfelelő pozícióban, hol elnökhelyettesként, hol szakosztályvezetőként, de mindenképpen kiemelt helyen az egyesületben, ugyanakkor megyei vezetőként szerepet vállaltak, így módon összeforrva a megyei és egyesületi vezetésnek a kérdését. Az elsőfokú bíróság nemcsak elutasította a bizonyítási indítványt, hanem az ítéleti tényállás megállapításánál is kicsit ködösen általánosítva fogalmazott. Igyekezett, hogy adott esetben ne kerüljenek azok a nevek a jegyzőkönyvbe, amelyekre a védelem hivatkozott, tehát ezek a nevek a tényállásban teljesen fiktívek maradtak. Van egy olyan tanúvallomás, amely alapján ez a kiegészítés megállapítható. Nevezetesen a 24. számú tárgyalási jegyzőkönyv 6. oldalán a korábbi elnök szó szerint a következőket vallja: »A labdarúgók anyagi juttatásával kapcsolatos dolgokat a labdarúgó szakosztály vezetősége a megyei vezetővel együtt intézte el.« Tanúvallomás ez, ellene nyilvánvalóan nem lehet ellentétes adat hiányában lépést tenni. Ennek alapján kérem, indítványozom a tényállás megfelelő módon történő kiegészítését.

 

A ZTE labdarúgó-együttesét az osztrák élcsapat, azaz Austria Wien is vendégül látta az 1980-as években.

 

A játékosoknak közvetlenül fizetett ki a Baráti Kör, ez a könyvszakértői vélemény 19. oldalán tételesen, összegszerűen megtalálható. Ugyancsak a 24. számú tárgyalási jegyzőkönyv 12. oldalán a szakértő véleménye megerősíti, hogy szinte forintra egybeesik a Baráti Kör elmaradt támogatása az ösztönzőkeret túllépésével. Ezt kérem a tényállásban pontosítani, kiegészíteni. A következő kiegészítés, amit kérek, s amit az elsőfokú ítélet elfelejtett rögzíteni, az ösztönzők kifizetésének a rendje, amelyről túl sok vallomás hangzott el. A vádlottak egybehangzóan vallották, de vallott ezzel kapcsolatban a szakosztályelnök is a 16. számú tárgyalási jegyzőkönyvben, a 44. oldalon. Ennek alapján egyértelműen meg lehet állapítani, hogy az ösztönzők kifizetése a következők szerint alakult: a labdarúgó szakosztály vezetése állította össze, ennek alapján javaslatot tett, hogy milyen összegű kifizetéseket kér. Ezt felterjesztette a gazdasági osztály vezetőjének, aki a fedezetről volt köteles meggyőződni. Ha úgy ítélte meg, hogy rendelkezésre áll a pénz, akkor előterjesztette az egyesület elnökhelyetteséhez, akinek kizárólagosan a labdarúgó szakosztály ügyeinek intézése volt a feladata. Pénzügyi és minden egyéb vonatkozásban erre az egy feladatra volt beállítva. Amikor az elnök átvette az egyesületet, az volt az egyik alapvető kikötése: a labdarúgáshoz nem ért, nem is akar vele foglalkozni, legyen egy elnökhelyettes, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik. A labdarúgó szakosztály véleménye az elsőrendű vádlott után az elnökhelyetteshez került, akinek ugyancsak kötelessége volt mindent ellenőrizni a szervezeti szabályzat szerint: kifizethető-e, van-e pénz? Ha kimondta az igent, akkor az okmányt utolsó aláírásra beterjesztette az elnöknek. Kérem, hogy ezt a tényállást - a beterjesztett iratok alapján - a bíróság egészítse ki. Ehhez a kérdéshez kapcsolódik a tényállás azon része, hogy az elnök, mielőtt az ösztönzőkkel kapcsolatosan az aláírását adta volna, tájékozódott. S ha tájékozódott, milyen tájékoztatást kapott azoktól, akiknek feladata volt, hogy figyeljék: rendelkezésre áll-e az összeg? A tényállás - amelyet megállapítani kérek majd - az iratok alapján egyértelmű. Az elnök mindig olyan tájékoztatást kapott az egyesület többi vezetőjétől, hogy a kifizetésnek pénzügyi akadálya nincs, az ösztönzőkeret ezt lehetővé teszi, ha van is átmeneti (esetleges) hiány, a későbbiek során bizton számítani arra, hogy ez rendeződni fog.”
Figyelmesen olvasták a védő okfejtését? Már akkor, az 1980-as években is a pénz, a túlköltekezés, a keretek túllépése volt a főszereplő. S a különböző ellentétek, hatalmi csaták.

E.E.

(Folytatjuk)

 

1988: A Legfelsőbb Bíróságon másodfokon tárgyalták a ZTE-ügyet. A férfi kosárlabda-csapat ebben az évben szerezte első bajnoki címét és kupagyőzelmét. Hatalmas volt az öröm a zalaegerszegi sportcsarnokban…

 

Ide kattintva az eddig megjelent összes rész elolvasható!