Volt egyszer egy Cyklon (16.) (2017.10.27., 10:50)

Az élet ment tovább

 

Karsay László: - Szerintem akkor lett vége a Cyklon zenekarnak.

 

Folytatjuk beszélgetésünket Karsay Lászlóval, majd megosztunk olvasóinkkal egy korabeli cikket, ami a Zalai Hírlapban jelent meg 1967. augusztus kilencedikén.
- Kerekes Gazsi említette, hogy nem volt felhőtlen a kapcsolat a klubbal Budapesten. Bírósági ügy lett belőle…
- Meg is nyertük a pert. Aztán azt vettük észre, hogy Tóth Jancsi és Horváth Dörnye elpályázik a Cyklonból. Hárman maradtunk: Tunyogi Péter, Kerekes Gazsi és én. Gitárost kellett keresnünk, Olcsay János személyében meg is találtuk. Az élet ment tovább, akadt Pesten egy újabb fellépési helyünk. Időközben Tóth János kiment Norvégiába zenélni, de egy idő után megjelentek a klubunkban Bertalan István dobossal. Megkérdezték: Papa, jönnél az új bandánkba? Horváth Dörge és Kerekes Gazsi nem volt akkor éppen. Mit lehetett erre a kérdésre válaszolni? Mentem. Szerintem akkor lett vége a Cyklon együttesnek.
- Ott voltál azon a zalaegerszegi koncerten, ami után megjelent a Zalai Hírlapban a cikk a következő címmel: „Aréna az Univerzum klubban”
- Ez 1967-ben volt, valamikor nyáron. Nem voltam ott, de láttam ezt a cikket egy hónappal ezelőtt. Kerekes Gazsi talán be is vitte az írást a Rockmúzeumba.

 

A Cyklon meghatározó együttese volt a térségnek.

 

S most következen az ominózus cikk. Hiteles korkép az akkori életérzésekről. Mindkét oldalról… (Következő riportalanyunk egyébként Karsay József lesz.)

E.E.
(Folytatjuk)

***

„Aréna” az Univerzum Klubban
Fegyelmi döntés a rendbontók ellen

Szokatlan látványban lehetett részük azoknak, akik július 29-én a késő esti órákban benéztek a zalaegerszegi Univerzum Klubba.
A ritmusos beat-zenét csapzotthajú fiatalok veszett üvöltése festi alá. Egy fésületlen legényke - később a nevét is megtudtuk: C. János - eszeveszetten ugrál.
Két perc múlva változik a kép. A tucatnyi megvadult fiatal - élükön ismét csak C. Jánossal - székekkel, illetve a zongora tetején bottal, vonalzóval veri a ritmust.
A többiek táncolnak, vagy ülve nézik az „arénát”, (az üvöltő fiatalok rendbontását). Szólni azonban nem szólnak a rendbontóknak. A kíváncsi érdeklődök - akik többségét a vad lárma csalt ide a szomszéd épületekből - pár percre benéznek, majd fejcsóválva, az Univerzum Klub eddigi jó hírnevét neméppen öregbítő véleménnyel távoznak.
Záróra után az „aréna” zajos ünnepléssel folytatódik. Emberek - az ünnepeltek - repülnek a levegőbe a művelődési ház előtti téren.
Másnap este a táncos rendezvény ismét „arénával” zárul.

 

A zenekar egykori énekesnője, Bencze Erzsébet állította össze ezt a montázst (rákattintva nagyítható).

 

Egy héttel később, szombaton az eset kivizsgálása után a klub társadalmi vezetősége tárgyalja az eseményeket és hoz döntést a rendbontók ellen. Ugyanekkor más fegyelmi vétségek megvitatása is napirendre kerül.
A döntést nyilvánosan is kihirdetik, másnap pedig a klub előterében kifüggesztik. A határozat szerint a klub társadalmi vezetősége „ifj. K. Pétert, a Cyklon együttes volt tagját összeférhetetlenség és fegyelmezetlen magatartás miatt (legutóbb 1967. július 27-én a büfé előterében ittas állapotban kötekedett az SZMT egyik dolgozójával) az Univerzum Klubból véglegesen kitiltotta, és javaslatot tett a Megyei Művelődési Házból való kitiltására is.
B. István, akit az elmúlt évben a berendezés rongálása miatt már egyszer kitiltottak, a közelmúltban Szombathelyen a Cyklon-együttes tagjaként mutatkozott be, hogy így az ottani klubban jogtalan előnyökhöz jusson. Emiatt július másodikán a klub vezetője B. Istvánt újabb két hónapra kitiltotta. A társadalmi vezetőség a döntést megerősítette.
Az Univerzum Klub 1967. július 29-30-i hétvégi táncos rendezvényein történt rendzavarás miatt Zs. Gyulát, a Zrínyi Gimnázium tanulóját az érettségi vizsgáig, T. Ferencet, a Zrínyi Gimnázium tanulóját 1968. január 1-ig, T. Istvánt, a Cserépkályhagyár dolgozóját 1967. október 1-ig, K. Ferencet pedig véglegesen kitiltotta az Univerzum Klub táncos rendezvényeiről.

 

Olvasónk, Preisinger Károly küldte be a korabeli fotót (sajnos a minősége nem egészen jó).

 

A társadalmi vezetőség a rendbontók magatartását figyelemmel kíséri és a tapasztaltak alapján ősszel a jelenlegi határozatot felülvizsgálja.
A határozat nyilvános kihirdetése után a társalgóban beszélgettünk a magukról megfeledkezett fiatalokkal.
A megbánás legkisebb jelét sem mutatva felháborodva tiltakoznak a döntés ellen.
- Semmit sem csináltam, csak kiabáltam - mondja a rendzavarások egyik legaktívabbja, K. Ferenc.
- Soha ilyen jól még nem játszott a Cyklon - hárítja mosolyogva a felelősséget a zenekarra Zs. Gyula.
- Ráültem a székre és összetörött - magyarázkodik T. István.
A döntés ezekkel a fiatalokkal szemben már régóta esedékes volt.
A döntés kihirdetése után a jelenlevő fiatalok többsége tiltakozott az „ítélet” ellen. Másnap ennek írásban is hangot adtak. Egyrészük a határozat enyhítését kérte, másik részük - a teljes igazság érdekében - a többi rendzavarók felelősségrevonását. Ami érthető is, mivel többen - így a döntést az első sorokban szemrebenés nélkül végighallgató C. János is - valóban elkerülték ezt.
Ezért most 12-én, szombaton nyilvános - klubtagok előtti - vitára kerül sor, ahová Dr. Boncz Imre bírót, a Megyei Művelődési Ház Felnőtt klubjának tagját is meghívták.
Reméljük, ez a kellemetlen, de szerencsére egyedi eset valamennyi fiatalt elgondolkoztatja, és elejét veszi további hasonló eseményeknek.

 

Az ominózus cikk kópiája.

(Rákattintva nagyítható.)

 

***

(Köszönettel tartozunk a Göcseji Múzeumnak, Béres Katalin történésznek azért a segítségért, hogy a múzeum birtokában lévő egykori Cyklon-fotókat szerkesztőségünk rendelkezésére bocsátották közlés céljából. S köszönet jár mindazoknak is, akik ugyancsak archív fotók segítségével teljesebbé teszik sorozatunkat.)

 

Volt egyszer egy Cyklon (1.) (2017.08.10.)

Volt egyszer egy Cyklon (2.) (2017.08.18.)

Volt egyszer egy Cyklon (3.) (2017.08.23.)

Volt egyszer egy Cyklon (4.) (2017.08.31.)

Volt egyszer egy Cyklon (5.) (2017.09.05.)

Volt egyszer egy Cyklon (6.) (2017.09.08.)

Volt egyszer egy Cyklon (7.) (2017.09.14.)

Volt egyszer egy Cyklon (8.) (2017.09.14.)

Volt egyszer egy Cyklon (9.) (2017.09.14.)

Volt egyszer egy Cyklon (10.) (2017.09.28.)

Volt egyszer egy Cyklon (11.) (2017.10.04.)

Volt egyszer egy Cyklon (12.) (2017.10.06.)

Volt egyszer egy Cyklon (13.) (2017.10.12.)

Volt egyszer egy Cyklon (14.) (2017.10.20.)

Volt egyszer egy Cyklon (15.) (2017.10.25.)