„Utánam a saría!” (2020.08.26., 10:30)

Az iszlám és az iszlamizmus

 

Dr. Gottfried Curio világos, logikus, őszinte helyzetelemzést adott.

Fotó: Facebook

 

Az AfD képviselője, dr. Gottfried Curio teljes parlamenti beszéde a Bundestagban politikustól ritkán hallott részletes iszlámkritikus elemzés. Curio javaslata szerint rá kell mutatni az alkotmánnyal ellentétes iszlám szövegek büntethetőségére. Nem most hangzott el, de most még aktuálisabb, mert Németország válaszút előtt áll.
„Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők!
Más vallású tanulók vallásilag motivált bántalmazását láthatjuk, melyet muszlim osztálytársaik követnek el. Láthatjuk azt, ahogy a nőket lealacsonyító bánásmód a féltékenység által ösztönzött gyilkosságokhoz, becsületgyilkosságokhoz, kényszerházasságokhoz és gyerekházasságokhoz vezet. Láthatunk „Allah akbart” ordítozó muszlim terroristákat.  Látjuk, hogyan üldözik és fenyegetik meg halálosan a liberális muszlimokat: Atest, Abdel-Samadot, Rushdie-t. Mindezt a legmagasabb muszlim hatóságok támogatásával.
Mi a közös háttere mindennek? Egyfajta természetes hajlam az erőszakra? 
Semmi esetre. Ez a gyűlölet, megvetés, az erőszak ezen alacsony küszöbe tanulás útján jön létre. Ez a fajta bűnözés ideológiailag törvényesített, kulturálisan gyakorolják a tanításokon, vallási parancsokon keresztül. Olyan vallási parancsokon keresztül, amelyek egy vallás alapdokumentumaiban találhatók.
Aki úgy gondolja, hogy az iszlám csupán egy vallás, az téved. Az iszlám egy társadalmi rendszer is, továbbá egy erőszakra hajlamosító ideológia, mely a világot két részre osztja. Vannak a magasabb értékű (iszlám) hívők és az alacsonyabb értékű hitetlenek, akik ellen harcolni kell.
A Korán rengeteg utasítása szólít fel bűncselekményre. Hallhatunk háborúra történő felszólítást: „És harcoljatok ellenük, amíg nem lesz többé fitna [viszály] és csak Allahot dicsőítik. Allah elküldte küldöttét az igaz vallással, hogy minden más vallást legyőzzön. Öld meg őket, bárhol is lelsz rájuk.” (Korán 8:39)
Vagy a nők elleni erőszakra: „A lázadó nőket … üssétek meg.” Ez a családon belüli erőszakot is magában foglalja: „ … a nők szántőföldek számotokra, menjetek a földekre, amikor és ahogyan akartok.”
Hallani a vallási hátrányos megkülönböztetésről is: „Allah megátkozza a hitetleneket és előkészíti számukra a [pokol] lángjait.”
Gyűlöletbeszéd:„…a hitetlenek a föld legrosszabb teremtményei, rosszabbak, mint a haszonállatok.”
Amíg az ilyen alapvető törvények és büntetések szembe helyezkednek az alkotmányunkkal és a büntetőjoggal, addig nem védi őket a vallásszabadság. A vallásszabadság nem érvényteleníti a többi törvényt és kötelezettséget – azaz a jognak való engedelmességet –, és ez így helyes. Első lépésben rá kell mutatni az ilyen típusú szövegek büntethetőségére. Vagy az ilyenfajta felbujtásnak most már iskolai tananyagnak kellene lennie?! Így termelődnek újra a közbiztonságra veszélyes elemek, a szemünk előtt.
Engedélyezni fogjuk a teljes testet eltakaró fátylat az alkotmányunkban?
Hölgyeim és uraim!
Több millió muszlimmal Németországban, köztük több tízezer szalafistával, potenciális iszlamistával, olyan támadókkal, akik kora gyermekkorukban radikalizálódtak, ezek a szövegek veszélyeztetik a békét, és az annyira óhajtott társadalmi kohéziót. Az európai muszlimok kétharmada sokkal fontosabbnak tartja a Korán utasításait, mint a nemzeti törvényeket.
Azon követelésünk, hogy állítsák meg az ilyetén törvénytelen tartalom terjedését, a társadalmi kohézió jogi biztosítékának lehetőségét adja meg a társadalom számára, amely alapvető fontosságú. Korlátozatlan formájában az iszlám elválaszthatatlan a saríától és nem tartozik a német jogállamhoz.
A vallásszabadság eszméje nincs ellentmondásban a követelésünkkel. A vallásgyakorlás szabadsága nem jogosít fel a törvénytelenségre. A többnejűség, gyerekházasság, kényszerházasság, becsületgyilkosság, homofóbia, a nők alacsonyabb rendűsége, az antiszemitizmus, keresztényüldözés, kövezés, lefejezés, szent háború mind igazolást nyer az iszlám tanításaiban és azokon alapszik. Bárki, aki ilyen törvénytelen felbujtást hirdet, az büntethetővé teszi magát. A tény, hogy valaki vallási háttérrel rendelkezik, ezen mit sem változtat. Mellesleg a poligámia nem csak törvénytelen, hanem antiszociális is. Amikor az „új” állampolgár a második és harmadik feleségét hozza Németországba, a „régi” polgártól várják el, hogy egy 2. vagy 3. állással finanszírozza azt.
Hölgyeim és uraim! Lehet, hogy a muszlim egyén kiszabadíthatja magát az alkotmányellenesség bilincséből, de az iszlám mint társadalmi rendszer alapjaiban ássa alá az alkotmányunkat és az emberi jogi törvényeket. 
Az iszlám nem integrálható az értékrendszerünkbe.
Még a muszlim országok által kiadott kairói nyilatkozat is azt állítja, hogy nincsenek olyan bűncselekmények és büntetések, amelyeket ne a saría határozna meg. Az iszlám országokban a demokráciadeficit nem véletlen, hanem szükségszerű. Törökország demokrácia volt mindaddig, amíg nem került az iszlám irányítása alá, de amióta Erdogán újra iszlamizálta, megszűnt demokráciának lenni – nem véletlenül.
Vagy mindezt [a muszlimok] másképp magyarázzák? Nem. A Korán felbujtásai közvetlenül Isten szavai, ezért abszolútak, megváltoztathatatlanok és nem relativizálják a magyarázatok. A Korán szerint senki sem változtathatja meg Allah szavait. Az egyszerű muszlim szó szerint értelmezi a hallott szavakat.
Ez csak az iszlamizmusra vonatkozik? Nem. Mivel ahogy azt Erdogán is mondja: nincs különbség az iszlamizmus és az iszlám között. Az iszlamizmus nem más, mint alkalmazott iszlám.

 

Nem kell ennél kifejezőbb jóslat Európa jövőjéről (a rajz rákattintva nagyítható).

 

Az iszlám nem Németország része, mert nem lehet az alkotmányos államunk része, ugyanis a toleráns iszlám csupán egy nyugati vágyálom. Az „euróiszlám”, a „német iszlám”, a „demokratikus iszlám” olyan, mint a kör alakú négyzet és a négyzet alakú kör: egy fantázia.
Egy Alsó-Szászországban végzett tanulmány kimutatta, hogy a muszlim tanulók 27%-a úgy gondolja, hogy a saría jobb, mint a német alkotmány.
19%-uk pedig úgy gondolja, hogy kötelességük harcolni a hitetlenek ellen és az egész világon elterjeszteni az iszlámot. 8%-uk támogatja az ISIS térnyerését, 4%-uk pedig támogatja a terrortámadásokat.
A más vallású emberek megvetése pontosan az a mentalitás, amely a terrorizmust szüli. Mivel azok, akik radikálisan ellenzik egy társadalom életmódját, bűnösnek látva azt, könnyebben lépnek fel ellene erőszakosan. 
Anis Amri [a berlini karácsonyi vásárba kamionnal belehajtó dzsihádista] teljes mértékben úgy érezte, hogy a Korán által felhatalmazva cselekszik.
A Korán, melyet az iskolákban tanítanak és amelyet a szalafisták osztogatnak, egy és ugyanaz. Ez olyasmi, mintha a média oly módon veszélyeztetné a gyerekeket, hogy a gyilkolós játékok valódiak lennének. Egyetlen muszlimnak sem lenne szabad radikalizálódnia és jogosnak tartania az erőszakos bűncselekményeket jogellenes tanítások miatt, mivel ezeknek a terjesztését Németországban többé nem szabadna megengedni.
Ez most az önök felelőssége. Akik az előterjesztés ellen szavaznak, azok nem az AfD, hanem az alkotmány és az állampolgáraink biztonságának ellenében szavaznak.
Vannak emberek, akik azt akarják sugallni, hogy az iszlám nevében elkövetett erőszaknak semmi köze az iszlámhoz. Persze! Akkor ha valaki egy gyilkosság elkövetése közben „Allah akbar”-t üvölt, az igazából nem is Allahot érti ez alatt?! Fontosabb, hogy eltitkolják a kiváltó okokat, mint maguk az áldozatok, a megfenyegetett homoszexuálisok, a megtámadott zsidók és a halálra szúrt nők. Ezek az [iszlám] szövegek nem ártalmatlanok, ahogy azt a hatásuk mutatja.
Merkel bevándorlókat meghívó politikája óriási mértékű zsidógyűlöletet importált. A holokauszt és a „Soha többé!” szlogenek után, az ilyenfajta antiszemitizmusnak való udvarlás szégyenletes, Merkel asszony.
Merkel új mottója ez: „Utánam a saría!”? Napi szintű késelések; területek, ahol a nők és zsidók félnek; német gyerekek megfélemlítése; növekvő no-go zónák: mindezek Merkel előtt nem léteztek.
Ha Merkel úgy gondolja, hogy az iszlám Németország, az alkotmányos német állam része, akkor erre mi ezt mondjuk: az iszlám Merkelhez tartozik, de Merkel nem tartozik Németországhoz.
Köszönöm!”

***

Gondolkodjunk el ezeken a sorokon! Megéri…