Újabb öt évre választanak polgármestereket és képviselőket

(2019.08.08., 12:00)

 

Dr. Mester László mindenre kiterjedő tájékoztatást adott.

 

Áder János köztársasági elnök az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés e) pontjának felhatalmazása alapján 2019. július 26-án a 308/2019. (VII. 26.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását 2019. október 13. napjára tűzte ki. A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását 183/2019. számú határozatával szintén 2019. október 13. napjára tűzte ki.
A tudnivalókkal kapcsolatos részleteket a Zala Megyei Területi Választási Iroda vezetője, dr. Mester László ismertette augusztus 8-án a Megyeházán.
A nemzetiségi önkormányzati képviselők választására a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával egy napon kerül sor. A nemzetiségi választás megtartása nem külön nemzetiségi szavazókörben, hanem a lakcím szerinti normál szavazókörben és választási bizottsággal történik. A nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok tehát a lakcímük szerinti szavazókörben szavaznak. A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán így nem lesz külön nemzetiségi szavazókör és nemzetiségi szavazatszámláló bizottság.
Zala megyében a mai napi névjegyzéki adatok alapján 232 071 választópolgár él. A megye 258 településének mindegyikében polgármestert és képviselőket választanak. A megyei közgyűlés tagjainak megválasztása során 15 képviselő szerezhet mandátumot.
Megyénkben a mai napig 5 622-en kérték nemzetiségi névjegyzékbe vételüket. (roma 4 362, horvát 1 044, német 215, ukrán 1). A 2011. évi népszámlálási adatok alapján kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választások értelmében fennáll annak lehetősége, hogy Zalaegerszegen horvát, lengyel, német, roma, román, ukrán, Nagykanizsán pedig horvát, német, roma és román nemzetiségi helyi önkormányzat is megválasztására is sor kerüljön. Megyei szinten horvát, német és roma képviselő-testületek alakulhatnak. A Nemzeti Választási Bizottság megyénkben 76 települést érintően tűzött ki nemzetiségi választást: horvát települési nemzetiségi választás 13, lengyel 1, német 19, roma 60, román 2, ukrán 1 településen kerülhet megtartásra. Ebben nincs változás a 2014-es adatokhoz képest. Természetesen a nemzetiségi választások megtartásához elegendő számú jelöltre van szükség.
Az a választópolgár, aki szerepel a lakóhelye – átjelentkezés esetén tartózkodási helye – szerinti település valamely nemzetiségi névjegyzékében, a helyhatósági választáson túl részt vehet az adott nemzetiség képviselőinek megválasztásában is. A Nemzeti Választási Bizottság kitűző határozatának mellékletében – amely elérhető a www.valasztas.hu/Nemzeti Választási Bizottság/Határozatok menüpontban - nemzetiségenként, ezen belül megyénként meghatározásra kerültek azon települések, amelyekben nemzetiségi regisztrációt kérő választópolgárok megfelelő számú jelölt esetében települési nemzetiségi önkormányzati választás keretében gyakorolhatják választójogukat, meghatározásra került a jelölt bejelentéséhez szükséges ajánlásszám, továbbá a megválasztható képviselők száma is.
Határnapok
Szavazókör sorszámát megváltoztatni, szavazókörbe sorolt cím besorolását megváltoztatni, továbbá település megnevezésének, közterület nevének és jellegének, ház számának, épület vagy lépcsőház jelének megváltozását a címnyilvántartásban átvezetni a választás napjáig nem lehet.
2019. augusztus 8.
A Nemzeti Választási Iroda által központilag postázott értesítőt 2019. augusztus 23-ig kell kézhez kapnia a választópolgároknak. Mivel 2019. augusztus 8-val a szavazóköri névjegyzéki kérelmek is beadhatók, előfordulhat, hogy a HVI vezető értesítését a kérelem elbírálásáról korábban kézhez kapja a választópolgár, mint az NVI központi értesítőjét.
Ez a határidő vonatkozik azokra is, akik új lakcímet létesítenek. Ők automatikusan kerülnek át a lakcímük szerinti szavazókörbe, külön kérelmet nem kell benyújtaniuk.
Átjelentkezésre ezen a választáson csak korlátozott lehetőség van. Szavazni a választópolgár vagy az „állandó” vagy az „ideiglenes” lakcímén, tartózkodási helyén tud. A tartózkodási helyre is csak abban az esetben lehet átjelentkezni, ha az adott címmel már a választás kitűzése előtt 30 nappal (2019. június 26.) rendelkezett a választópolgár és az a kérelem elbírálásakor és a választás napján is érvényes. Az átjelentkezési kérelemnek legkésőbb 2019. október 9. 16.00 óráig kell megérkeznie az illetékes helyi választási irodához.
A mozgóurna iránti kérelem szintén benyújtható már. Erre a választópolgároknak levélben, illetve elektronikus úton (azonosítás nélkül) szintén október 9. 16.00 óráig van lehetőségük. Személyesen, azonban még október 11. 16.00 óráig, illetve elektronikus azonosítással a választás napján 12.00 óráig benyújthatják a helyi választási irodához. Továbbra is lehetőség lesz a választás napján a szavazatszámláló bizottságtól mozgóurnát kérni 12.00 óráig.
A központi névjegyzéki kérelmek (pl. nemzetiségi regisztráció) benyújtása viszont folyamatos, a fenti határidőtől független. A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe az a választópolgár kerülhet, aki legkésőbb 2019. szeptember 27. 16:00 óráig benyújtott központi névjegyzéki kérelmében ezt kezdeményezi.

 

Az írott és az elektronikus sajtó képviselői folyamatosan tájékoztatják majd a választópolgárokat.

*

Az egyéni listás, az egyéni választókerületi jelölt, a polgármesterjelölt, a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a választási iroda vezetőjének a mai napon kell megállapítani (2019. augusztus 8.), a központi névjegyzék 2019. augusztus 7-ei adatai alapján. A választási irodák ezt helyben közzéteszik, innen tájékozódhatnak a választáson indulni kívánó választópolgárok az ajánlási küszöbértékekről.
2019. augusztus 24.
A választási irodáknak az ajánlóívek igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én (szombaton) kell átadni az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet.
Egy ajánlóíven nyolc ajánlás összegyűjtése lehetséges, ez alapján tudnak számolni a választópolgárok, hány db ívet igényeljenek. Aki független jelöltként kíván indulni, annak nem kell várnia semmilyen egyéb feltétel teljesülésére, hanem az előírt formanyomtatványon igényelheti a szükséges számú ajánlóívet. Aki valamely jelölő szervezet jelöltjeként kíván indulni, annak meg kell várnia, hogy az NVB/TVB jogerősen nyilvántartásba vegye a jelölő szervezetet.
Fontos, hogy a nemzetiségi választáson nincsenek független jelöltek, tehát esetükben is feltétel, hogy az ajánlóív igényléshez az őket jelölni kívánó jelölő szervezet nyilvántartásba vétele jogerőssé váljon.
Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.
A megyei választókerületben listát állíthat az a jelölő szervezet, amely a választókerület választópolgárai 0,5%-ának ajánlását összegyűjtötte. Közös lista állításához a választópolgárok 1%-ának ajánlását, de legalább 2.000 ajánlást szükséges összegyűjteni.
Polgármesterjelölt az lehet, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a, a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb lakosú település esetén legalább 300 választópolgár, a 100 000-nél több lakosú település esetén legalább 500 választópolgár jelöltnek ajánlott.
A választáson kötelezően használandó formanyomtatványok a www.valasztas.hu honlapon is már elérhetőek.
A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart.
2019. szeptember 1.
A helyhatósági választásokhoz kötődik a Helyi Választási Bizottságok és a Területi Választási Bizottság megválasztása is, amelynek a választási eljárásról szóló törvény értelmében 2019. szeptember 1-jén 16.00 óráig kell megválasztani. A helyi választási bizottság három – az egy szavazókörrel rendelkező településen öt – tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testület választja meg.

 

Nemzetiségi önkormányzati képviselőket is választanak.

 

A helyi választási bizottságnak csak a településen, közös önkormányzati hivatalhoz tartozó település választási bizottsága esetében a közös hivatalhoz tartozó bármely településen lakcímmel (állandó) rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.
Az önkormányzati választáson is van lehetőség a jelölteknek megbízott tagot delegálni a választási bizottságokba, ennek határideje 2019. október 4. 16.00 óra.
2019. szeptember 9. 16.00 óra
Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9. 16.00 óráig kell bejelenteni.
A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9. 16.00 óráig kell bejelenteni.
2019. szeptember 10. 16.00 óra
A kompenzációs listát és a megyei listát legkésőbb 2019. szeptember 10. 16.00 óráig kell bejelenteni.
A területi és országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát legkésőbb 2019. szeptember 10. 16.00 óráig kell bejelenteni.
A jelöltet/listát az érintett választási bizottság a bejelentéstől számított 4 napon belül veszi nyilvántartásba. Amennyiben a fenti jogvesztő határidőig valamennyi előzetesen igényelt és átvett ajánlóívet a jelölt, vagy jelölő szervezet nem adja le a jelölés bejelentésekor, akkor ívenként 1.000,- Ft bírság kiszabására kerül sor. A jelöltek nem ABC sorrendben, hanem a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek majd a szavazólapon.