Terhes örökség… (4.) (2020.07.07.,11:25)

Egy furcsa hagyatéki ügy Pethőhenyén

 

A faluház Pethőhenyén. Hosszú évekig volt otthona a település a német hölgynek.

 

Úgy tűnik felgyorsultak az események a néhai pethőhenyei lakos, Ehrit Ilse Marie halála utáni hagyatéki ügyben. Röviden az előzményekről:
A Pethőhenyén élő idős hölgy Ausztriából költözött ebbe a csendes, szép fekvésű zalai faluba. 2019. április 23-án hunyt el a zalaegerszegi kórházban. Bár jelentős vagyon maradt utána, jogilag igazolt örökös nem lévén az önkormányzat temettette el. A mai napig – több, mint egy év elteltével – a kutyája egyedül él a ház kertjében, az egyik jószándékú szomszéd eteti.
Érdekes a történetben egy egerszegi ügyvéd szerepe, akinek közreműködéséről már írtunk. Az ő neve szerepel az idős hölgy végrendeletében, mégpedig a végakarat végrendeleti végrehajtójaként. Sőt a végrendelet kedvezményezettjeként is, ráadásul részt vett a hagyatéki leltár felvételén is. A végrendeletet egyébként érvénytelenítették, mert nem felelt meg a törvényes előírásoknak.
Az üggyel foglalkozó közjegyző részletes tájékoztatást adott az ügy elhúzódásával kapcsolatban. A cikksorozat első részének megjelenése után több ügyvéd is jelezte, hogy nevezzük nevén az említett urat, mert ez így, névtelenül az egerszegi kollégákra vethet rossz fényt.
Időközben Pethőhenye polgármestere feljelentést tett az ügyben, mivel kötelessége az elhunyt vagyonának őrzése, ami nagy valószínűséggel a magyar államé lesz. A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság az ügyben megszüntető határozatot hozott, ám ezt a Zalaegerszegi Járási Ügyészség hatályon kívül helyezte és az eljárás folytatását rendelte el.
Miután az ügyvéd egyetlen korábbi megkeresésükre sem válaszolt, újabb – ezúttal tértivevényes – levélben fordultunk kérdéseinkkel hozzá. A postai visszajelzés alapján a levelet 2020 május 21-én az ügyvédi iroda meghatalmazottja átvette. Válasz azonban a mai napig nem érkezett.

 

Ehrit Ilse Marie a falu temetőjében lelt végső nyugvóhelyre.

Fotók: Zalatáj

 

Ezért, mint ígértük, nevén nevezzük az ügyvédet, aki többszöri megkeresésünkre a mai nem napig nem válaszolt kérdéseinkre. Dr. Takács Tibor zalaegerszegi ügyvédről van szó. Vele kapcsolatban lesznek még érdekes információink.
A koronavírus-járvány miatt elrendelt vészhelyzet megszűnése után újra a megszokott rendben tarthatnak tárgyalásokat a közjegyzők. Megkerestük a megyeszékhelyi dr. Dániel Csaba közjegyzői irodát, ahol az ügy állásáról érdeklődtünk. Dániel Emil közjegyző-helyettes tájékoztatása szerint már kitűzték a hagyatéki tárgyalás időpontját augusztusra. Vagyis akkor kiderül, hogy ki lesz a német hölgy vagyonának örököse.
Addig is megosztjuk olvasóinkkal az új információkat. 2020. január 1-től új közös hivatalhoz, Nagypáli helyett Egervárhoz tartozik Pethőhenye. A váltás az ügy intézésében is változást jelentett, hiszen a korábbi laza hagyatéki leltározást követően alaposabban az örökölhető javak után néztek.
Az elhunyt ismeretségi köréhez tartozó embereket hallgatták meg, akik olyan vagyontárgyakról is meséltek – jegyzőkönyvbe rögzítve –, amik nem szerepeltek a nagypáli hivatal által felvett leltárban. Lehetnek persze túlzások, ám egy ingatlan – s ezt tulajdoni lap is bizonyít –, ami az elhunyt tulajdonában volt, biztosan nem található a listán. Már ez az egy hiányosság is kellő ok arra, hogy komolyabb lajtromba vétel történjen.  S talán ezt a közjegyző is figyelembe veszi. Ám a gyakorlat szerint inkább az örökösnek kell majd ezzel kapcsolatban a kifogást megfogalmazni.

E.E.
(Folytatjuk)