Szegregáció, integráció és más ügyek (2020.10.13., 9:10)

Baracskai Józsefet, Zalaszentgrót polgármesterét kérdeztük

 

Az ominózus Gyár utcai épület.

Fotó: Zalatáj

 

Néhány nappal a zalaszentgróti képviselő-testület ülése után, szeptember harmincadikán beszélgettünk Baracskai József polgármesterrel a Gyár utcai szegregátum rehabilitációját célzó projekt állásáról. A pályázatról korábban már többször is írtunk, most arról kérdeztük a polgármestert, hogy sikerült-e előbbre lépni.
Baracskai József elmondta, hogy a szeptember 24-i testületi ülésre egy határozati javaslattal készültek:
„Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Zalaszentgrót Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett által elnyert TOP-4.3.1-15-ZA1-2016-00003 azonosítószámú, „A Gyár utcai szegregátum rehabilitációja” című projekt vonatkozásában az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek 14.3. pontjában foglaltakra tekintettel eláll a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint támogató és Zalaszentgrót Város Önkormányzata, mint kedvezményezett közötti Támogatási Szerződéstől, amely indokául az alábbiakat jelöli meg:
– a pályázat benyújtása és annak elbírálása között eltelt időtartam olyan nagyságrendű, hogy az időközben bekövetkezett - Zalaszentgrót Város Önkormányzatának, mint kedvezményezettnek fel nem róható - változások miatt a pályázat megvalósítása aránytalan nehézségekbe ütközne.
– a pályázat benyújtásakor támogatási igényként megjelenített összeghez képest csökkentett támogatási összeg okán a megvalósítás előkészítése során – a pályázati felhívásban rögzített korlátok ismeretében – megállapítást nyert, hogy a pályázatban szereplő, vállalt műszaki-szakmai eredmény megvalósításának feltételei nem állnak fenn, a támogatott formában a pályázat nem megvalósítható.
Zalaszentgrót Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett részére a támogatás folyósítására, valamint előleg igénylésére nem került sor.
Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2020. szeptember 30.
Felelős: Baracskai József polgármester”

 

Baracskai József polgármester.

Fotó: Zalaszentgrót honlapja

 

– Sajnos kénytelenek voltunk visszavonni az előterjesztést az ülésen, ugyanis két képviselő – ifj. Veress János és Grebenár Péter – nem volt jelen. Az ő véleményükre is kíváncsiak voltunk, ilyen fontos ügyben szükség van minden képviselő határozott állásfoglalásra, legyen az igen vagy nem – mondta Baracskai József.
Mint ismeretes még 2016-ban nyújtotta be pályázatát az önkormányzat, amit 2019-ben bíráltak el. Az igényelt 200 millió forint helyett 140 milliót ítéltek meg. A csökkentett összegű támogatásból a szakértők szerint a projekt eredeti műszaki tartalommal nem valósítható meg.
– A gazdasági és városfejlesztési bizottság döntése szerint a projektet a szabályok szerint nem lehet megvalósítani – folytatja a polgármester. – Keressük a megoldási lehetőséget. Beszéltünk a Gyár utca 59-ben lakókkal, a bérleti szerződéseket csak egy évre kötjük. Kértük a lakókat, hogy próbálják megoldani maguk is a lakhatási problémát, mi is keressük a segítségnyújtás formáját. Az október végi testületi ülésen ismét napirendre kerül a projekt. Remélem, akkor már minden képviselő ott lesz, s elmondja a véleményét – reméli Baracskai József.

 

Még nem született döntés a Hősi emlékmű helyreállításáról.

Fotó: Zalatáj

 

S ha már ott voltunk a polgármesternél, két másik témában is kérdeztük. Nemrég rendkívüli szülői értekezletet tartottak az óvodában.
– Sajnos problémát okoz az óvodapedagógusok hiánya. Egy elköltözött, egy felmondott, egy pedig családi örömök elé néz. Kettő helyett csak egy óvónő van a csoportban. Keressük a megoldást, pályázatot írtunk ki, személyes megbeszéléseket folytatunk, bízunk a megoldásban – reménykedik a polgármester.
Arra a felvetésre, hogy – amennyiben nem sikerül megoldani a szakemberhiányt – sor kerül-e a két óvoda összevonására, Baracskai József azt válaszolta:
– Erről akkor beszéljünk, ha nem lesz más megoldás.
Sok embert érdekel Zalaszentgróton, hogy mi lesz a vihar által tavaly megrongált Hősi emlékművel.
– A szakvélemény szerint elkerülhetetlen volt a megmaradt rész lebontása. Több elképzelés is van a helyreállításra, de még nem született döntés. Az viszont biztos, hogy erre idén már nem kerül sor – mondta a polgármester.

E.E.

 

Gondot okoz az óvodapedagógusok hiánya.

Fotó: Zalatáj