Rendkívüli ítélkezési szünet (2020.03.24., 8:25)

 

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a közegészségügyi vészhelyzetben a bíróságok 2020. március 15. napjától rendkívüli ítélkezési szünetet tartanak, aminek hatálya alatt a bírósághoz fordulás az elektronikus csatornákon továbbra is biztosított.
Az ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek, illetve a cégkapuval rendelkező szervezetek ügyintézése elektronikus úton továbbra is biztosított. A 2020. január 01. napját követően kezdődött peres ügyekben a bírósági ügy iratanyaga elektronikus úton is megtekinthető. Az E-akta szolgáltatás igénybevétele a https://eakta.birosag.hu/ oldalon, ügyfélkapu/cégkapu/hivatali kapu rendelkezésre állása esetén, bírósági regisztrációt követően lehetséges.
A papír alapon intézendő bírósági ügyek nyomtatványai a https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai oldalon elérhetők és postai úton benyújthatók a bíróságokhoz.
Zalaegerszeg, 2020. március 23.

dr. Sorok Norbert,
a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke