Polgármesteri döntések a ZEGINFO-n (2021.02.11.,10:00)

 

Balaicz Zoltán számos döntésről számolt be.

 

Eredetileg február 11-én tartottuk volna a soron következő képviselő-testületi ülésünket, azonban a járványügyi veszélyhelyzet miatti különleges jogrend ideje alatt sem az önkormányzati bizottságok, sem pedig a közgyűlés nem ülésezhetnek. A testületek jogköreit a polgármester gyakorolja, aki kihirdetheti a határozatokat és a rendeleteket, valamint azok módosításait.
Ugyanakkor Zalaegerszegen mindig is fontosnak tartottuk egymás tiszteletét, ezért amellett, hogy részletesen tájékoztatom írásban a kormánypárti és ellenzéki frakcióvezetőket, képviselőket a járványügyi védekezés lépéseiről, a bizottságok és a közgyűlés helyett meghozott döntések előtt egyeztetést folytattam a frakciókkal. Február 9-re összehívtam a Tulajdonosi Tanácsadó Testületet, valamint a Frakcióvezetői Értekezletet, ahol a kormánypárti és ellenzéki képviselőkkel áttekintettük valamennyi előterjesztést.
A döntésekről a veszélyhelyzetre való tekintettel most is csak egy virtuális ZEGINFO-val számolok be.
Módosítottuk az előző évi, 2020-as költségvetést, hiszen a legutolsó módosítás (2020. december 16.) és az év utolsó napja (2020. december 31.) között is voltak pénzmozgások, amiket rögzíteni kellett a rendeletben.
Elfogadtuk a 2021-es évre vonatkozó városi költségvetést, ami a jelen helyzetben inkább egyfajta „járványügyi” költségvetés, hiszen a koronavírus világjárvány és a nyomában érkező gazdasági világválság következtében most főleg az önkormányzati alapfeladatokra tudunk és fogunk koncentrálni (intézményrendszer biztonságos működtetése, a közel 1800 dolgozónk bérének biztosítása, városüzemelés, stb.). Így az önként vállalt feladatokra, sporttámogatásokra, civil szervezetekre, rendezvényekre most kevesebb lehetőségünk lesz. A legfontosabb a jelen helyzetben az egészség védelme, a családok és a munkahelyek biztonsága, a gazdaság újbóli megerősítése.
A költségvetésben – ahogy a korábbi Zeginfokban már jeleztem – az önkormányzati bérlakások lakbére 2021-ben nem emelkedik. 2021-ben sem a vásárokon és piacokon alkalmazott területhasználati díj, sem a helybiztosítási díj, sem a helypénz, sem az óvadék mértéke, sem a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja nem emelkedik. A köztemetőkkel és a temetkezéssel kapcsolatos díjak 2021-ben nem változnak. A parkolási díjak és a bérletek ára 2021-ben szintén nem emelkedik.
Az önkormányzattal, illetve az önkormányzat nevében vagyongazdálkodási feladatokkal megbízott szervek által kötött bérleti szerződések esetében a 2021. évi bérleti díjak összege a 2020. évben alkalmazott bérleti díjak összegét nem haladhatja meg, bérleti díjemelés és inflációkövetés nem kerülhet érvényesítésre.
A vendéglátóipar és egyéb szektorok nehéz helyzetére való tekintettel önkormányzatunk - a megjelent kormányrendelethez igazodva, kiegészítve plusz egy hónappal) egyelőre 2021. június 30-ig (visszamenőleges hatállyal, 2021. január 1-től számítva) teljes mértékben elengedi a városi tulajdonú helyiségekben működő vendéglátóhelyek és a kormányrendeletben felsorolt egyéb szektorok bérleti díját, továbbá szintén erre az időszakra ugyancsak teljes mértékben elengedi a vendéglátóhelyek teraszai után fizetendő közterület használati díjakat is. Ezt a védelmi intézkedések alakulásától függően május elején értékeljük és szükség esetén a mentesség további időpontig is kitolható. Emellett továbbra is folytatjuk azt a kampányt, hogy a helyi polgárok a zalaegerszegi vendéglátósoktól, eladóktól, vállalkozóktól vásároljanak, rendeljenek. Erre már korábban létrejött egy külön Facebook oldal is (Zalaegerszeg: Segítsd a helyit! https://www.facebook.com/groups/277664716558402/)
Az elmúlt napok szakmai egyeztetései alapján, a kormánypárti és ellenzéki képviselőkkel közös, egyhangú döntést hoztunk további városi segítségnyújtásról is, melynek értelmében a 2021-es évben minden zalaegerszegi vendéglátóipari ingatlan és szálláshely építményadóját csökkentjük az év első öt hónapjának (január 1. - május 31.) megfelelő összeggel, hogy ezzel is hozzájáruljunk a túlélésükhöz. Ez összesen 220 ingatlant érint. Bízunk benne, hogy azoknak az ingatlanoknak az esetében, ahol a tulajdonos csak bérbe adja az adott helyet az üzemeltető vendéglátósnak, szállásadónak, ott a kapott adókedvezményt a tulajdonos érvényesíti majd a bérleti díjban is, csökkentve annak összegét. Ez az ingatlantulajdonosok érdeke is, hiszen így tudják a túlélésben segíteni a bérlőiket, hogy azok majd később is tudják bérelni a helyeket. Mindannyian nagyon várjuk, hogy az oltási program következtében lassan visszatérjen a normális, járvány előtti élet, vagy legalább annak legtöbb eleme. A legnehezebb helyzetben most a vendéglátóipar van, márpedig nélkülük nem lehet Zalaegerszeg újra tele élettel. Ezért kell most az állami bértámogatás mellett a kiemelt városi segítség is!
A parlament által 2020-ban elfogadott törvény kimondja az avar és a kerti hulladék égetésének tilalmát a levegő minőségének javítása érdekében, így az erre vonatkozó önkormányzati rendeleteket töröltük, hiszen mostantól magasabb, országos jogszabály vonatkozik az égetés tilalmára. Emellett már korábban határoztunk arról, hogy a családok nyugodt pihenését és kikapcsolódását elősegítendő ezentúl vasárnaponként, újév napján, nagypénteken, húsvéthétfőn, pünkösdhétfőn, mindenszentek napján és karácsonykor is tilos lesz jelentős zajjal járó munkák (pl. fűnyírás, fúrás, stb.) végzése.
A biztonságos árusítás és a balesetveszély megelőzése érdekében a Deák Ferenc tér Piac térrel határos északi szakaszán minden héten kedd, péntek és szombati napokon 6:00-13:00 óra között tilos lesz a fizető parkolók igénybevétele. Így az árusok megközelítése biztonságossá válik a vásárlók által, és a gépjárműveket sem érheti esetleges kár.
Elfogadtuk a Környezetvédelmi Alap 2020-as felhasználásáról szóló tájékoztatót, valamint döntöttünk a 2021-es tervről, melyben kiemelten kezeljük a környezeti nevelést, a hulladékgazdálkodást, a zaj- és rezgésvédelmet, a vízvédelmet, valamint a helyi jelentőségű védett természeti értékek megóvását.
A településfejlesztési döntések kapcsán kiemelten foglalkoztunk a Kovács Károly Városépítő Programmal, melynek keretében 2024-ig a városban közel 100 helyszínen újulnak meg, vagy épülnek utak, járdás, parkolók 15 milliárd forintos állami támogatással. Ezek közül most az első csomagban szereplő helyszínekkel foglalkoztunk:
– A Zala Megyei Szent Rafael Kórház melletti Baross ligetben lévő 52 férőhelyes parkoló mellett további 48 parkolóhely épül, 100 férőhelyesre bővítve azt.
– A Vizslaparki út és a Platán sor kereszteződésében 19 új parkolóhely épül.
– A Várkör utcában, a börtön háta mögötti parkoló melletti, még meglévő házak tulajdonba vétele után, azok helyén szintén jelentős számú új parkolóhely épül.
– A Jákum utca északi részén szintén új parkoló épül. (Egyébként a térségben, egy másik beruházás, a Modern Városok Program keretében, a stadion és a Batthyány utca között, a volt Galamb utca helyén épül egy 100 férőhelyes parkoló is.)
– A Flórián utca déli végében szintén új parkoló épül.
– A Baross Gábor utcában 50 férőhelyes parkoló megépítésére nyílik lehetőség.
– Megvalósul a Kikelet utca kikötése a Hosszú-Jánka utcára.
– Az Azáleás utca szabályozásával megnyílt a lehetőség újabb magánberuházásokra.
– A Kossuth Lajos utca 43. számú ingatlan szabályozásával megnyílt a lehetőség a rendőrség melletti, eddig üresen álló terület beépítésére.
– Az Izzó utca szabályozásával lehetőség nyílik gazdaságfejlesztési bővítés megvalósítására.
– A Csillagvölgyi utca szabályozásával folytatódhat a társasház építési folyamat.
– A Rozmaring utca szabályozásával újabb otthonteremtési projektek valósulhatnak meg.
– A Barka utca szabályozása lehetővé teszi az iparcsarnok bővítését.
Közel 20 évvel ezelőtt, 2002-ben nyílt meg Zalaegerszegen az AquaCity. A vízi vidámpark akkoriban modern, egyedülálló és népszerű létesítmény volt, az elmúlt két évtizedben azonban számos hasonló fürdő nyílt meg, látogatottsága csökkent és az állaga is romlott. Sajnos 2002 után már nem sikerült további nagy fejlesztéseket megvalósítani (kapcsolódó, egybenyitott fedett termálfürdő és hotel), így egész éves, 365 napos turisztikai attrakció helyett a szabadtéri AquaCity megmaradt nyári kínálatnak és egész éves fenntartási költségeit a nyári 2,5 hónap nyitva tartás alatt (számolva jó néhány esős nappal is) kellene megtermelnie, ami lehetetlen, így veszteséges. Az önkormányzat saját erőből nem tudja biztosítani a felújításokhoz és fejlesztésekhez szükséges, nagyjából egymilliárd forint forrást (csúszdadomb, csúszdák, medencék, sétányok, parkolók, stb.), így csak állami segítséggel jöhet szóba a terv. Várható, hogy 2021 után nyílnak majd meg ilyen turisztikai fejlesztési pályázatok, erre azonban készen kell állni, ezért a költségvetésben forrást biztosítottunk a lehetséges pályázat beadásához szükséges engedélyes kiviteli tervek elkészítésére, hogy készen álljunk, ha a pályázat megnyílik. Az ehhez szükséges döntést ugyancsak most hoztuk meg.
Vigyázzunk egymásra!
Zalaegerszeg, 2021. február 11.

Balaicz Zoltán
polgármester