„Példát és elszántságot adhatunk” (2018.09.24., 11:05)

Megyei kitüntetettek köszöntése az ünnepi közgyűlésen

 

Dr. Pál Attila kiemelte az összefogás jelentőségét.

 

Szeptember 22-én díszközgyűlést tartottak a Megyeházán, ahol a 2018. évi kitüntettek díjazására került sor.
A Himnuszt követően dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke beszédében kiemelte az összefogás jelentőségét, ami nélkülözhetetlen megyénk erőssé és sikeressé válásához. Említést tett a gyorsforgalmi utak építéséről, amelyek a hosszú távú fejlődés alapjául szolgálnak, a Zalaegerszeg-Rédics-Lendva vasúvonal helyreállításáról szóló tanulmányról, a Zalaegerszegi Járműipari Tesztpálya építéséről, valamint a kísérleti 5G Kommunikációs hálózat kiépítéséről. Elmondása szerint olyan beruházásokat is meg kell valósítani, amelyek a falvakban adnak lehetőséget a tanulásra és a munkára. Az ünnepeltekhez szólva Luther Mártont idézte, miszerint „Isten a legnagyobb egyenlőséget az egyenlőtlenséggel teremtette”. Azért vagyunk különbözőek, hogy mindenki más és más területen lássa meg a lehetőséget és tudja kibontakoztatni tehetségét. A díjazottaknak a nagyok felelősségterhét is viselniük kell, mert meg kell felelniük az elismerésnek, amit ezen a napon kiérdemeltek. S ehhez erőt, szorgalmat, lelkesedést és ihletet kívánt.
Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke beszédében párhuzamot vont az 1019-ben újraalapított zalavári vár ostromával, melyet a keleti ellenség a középkorban soha nem tudott elfoglalni, a nyugati ellenség viszont a modern korban felrobbantott. Napjainkban Európa szellemi, erkölcsi építményeire hasonló veszély leselkedik, mint egykor a zalavári monostorra. „Amit a keleti barbárok korábban nem bírtak uralmuk alá hajtani, azt felrobbantják és megsemmisítik a nyugati pogányok”. Nem szabad hagynunk, hogy a magyar társadalom erkölcsi többségét felmorzsolják és politikai kisebbségbe szorítsák. Amit az európai politikai érdekek elragadtak tőlünk, azt mindig igyekezett valamelyest kárpótolni az európai kultúra. Az előttünk álló időkben példát és elszántságot adhatunk mi magyarok és közép-európai sorstársaink az európai kultúrának és politikának, hogy miként őrizhető meg a társadalomban az értékalapú erkölcsi többség, és arra alapozva miként biztosítható a demokratikus politikai többség is. Hogy a magyar erkölcsi többség és a magyar parlamentáris demokrácia szabályai sértetlenek maradjanak olyan teljesítményekre lesz szükség, mint amilyenek előtt ezen az ülésen is tiszteleghetünk. Gondolatait Zala megye új díszpolgárának, dr. Márfi Gyula érseknek magyarságunk erkölcsi többségének megerősítésében tett szolgálatának megköszönésével zárta.

 

Kövér László szerint az értékteremtő alkotás elismerése történt meg.

 

Ezt követően Csonka Boglárka, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem citera-népi klarinét szakos hallgatójának és a Csádé Zenekar tagjának éneke következett. A zalai származású előadó kiemelkedő eredményei közé sorolható a 2012-ben zenei szakközépiskoláknak megrendezett versenyen elért első helyezés.
A megyei közgyűlés díjait Kövér László és dr. Pál Attila adta át.
Zala Megye Díszpolgára kitüntető címet kapta dr. Márfi Gyula érsek több évtizedes, a keresztény és a nemzeti értékek iránt elkötelezett, értékteremtő főpásztori és közéleti tevékenysége elismeréseként. A kitüntetett mindig fontosnak tartotta, hogy az egyház megoldásokat találjon a mai kor emberének felvetéseire és a keresztény világ érdekében folyamatosan fellépett.
Dr. Tószegi Sándor főállatorvos kapta a Zala Megye Közigazgatásért Díjat az állategészségügyi igazgatás területén végzett magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként, aki szabadidejét sem sajnálva lakóhelye közéletének aktív szereplője és irányítója.
A Zala Megye Egészségügyért Díjat dr. Takács István főorvos vette át több évtizedes áldozatos gyógyító munkájáért, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház kardiológiai osztályán végzett magas színvonalú szakmai tevékenységéért. Hivatása iránti alázata kollégái és a betegek körében is méltán elismert.
Zala Megye Szociális Gondoskodásért Díjat adományoztak Dallos Ritának, a Keszthelyi Idősek Otthona igazgatójának kimagasló és példaértékű munkájának elismeréséül. Intézményvezető munkája mellett szociális tereptanár, gyakorlati oktató és idősellátáshoz, ápoló képzéshez kapcsolódó projekt közreműködője.
A közgyűlés Zalai Pedagógus Díjat ítélt oda Tóth Sándorné intézményvezető-helyettesnek, a nevelés-oktatás és a tehetséggondozás területén kifejtett áldozatos munkájáért, példaértékű társadalmi-kulturális szerepvállalásáért. Azt vallja, hogy a pedagógus olyan közéleti személyiség, akinek nemcsak az iskola falai között kell tudását kamatoztatnia.

 

Dr. Márfi Gyula Zala megye új díszpolgára (rákattintva nagyítható a kép).

 

Major Veronikának a Zala Megye Sportjáért Díjat adták át futócéllövészetben elért kiemelkedő eredményeiért, junior világbajnoki aranyérmeiért. Eredményes sportolói pályafutása példaként szolgál mindannyiunk számára.
Zala Megye Sportjáért Díjat adományozták a ZTK-FMVas Tekeklub részére a hazai és nemzetközi versenyeken elért kiváló eredményekért, az utánpótlás neveléséért. A díjat Takács László, a klub elnöke vette át. A legutóbbi idényben a ZTK fennállása óta a legjobb eredményét érte el.
A közgyűlés Zala Megye Fejlesztéséért Díjat adta át Tar Lászlónak, a Nyugat-Balatoni Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetőjének Zala megye turizmusának fejlesztésében végzett kimagasló tevékenysége elismeréséül. A Nyugat-Balaton turisztikai szakembereivel együtt olyan idegenforgalmi termékeket igyekeznek létrhozni, amelyek a jövőben is biztosítják a Balaton nyugati övezetének meghatározó szerepét.
Zala Megye Fejlesztéséért Díjat adományoztak Musits Róbertnek, az IMRO Nonprofit Kft. ügyvezetőjének Zala megye gazdaságának, idegenforgalmának fejlesztéséért, a fennmaradó fejlődés és a klímavédelem elősegítéséért. Az IMRO Nonprofit Kft. célja a környezet megóvása és a környezettudatos gondolkodásra, fenntartható életmódra történő nevelés.
Zala György Díjat kapott Major Lajos községgazda a magyar népi és katolikus hagyományokat megjelenítő alkotó munkásságáért, aki már egyéni alkotóként bemutatkozott hazai és nemzetközi kiállításokon.
Joóné Baranyai Tímea pedagógus a Zala Megye Címere emlékplakettet vehette át hivatástudattal, szakmai alapossággal, empátiával végzett munkájáért. Mindennapi munkájában kiemelten fontosnak tartja a környezeti nevelést, munkatársaival és tanítványaival őszinte, szoros kapcsolatot alakított ki.
A közgyűlés végül Zalai Civil Társadalomért és Nemzetiségekért Díjat adományozta Szűcs Imre plébánosnak közösségépítő munkája elismeréseként.

 

Dr. Márfi Gyula meleg szavakkal részletezte Zalához való kötődését.

 

A közgyűlés díjainak átadását követően dr. Márfi Gyula érsek felidézte, hogy mindig kötődött Zala megyéhez. Amikor átlépi Zala megye határát, mindig úgy érzi, hogy hazaért. Beszédében megemlítette, hogy a keresztény erkölcsökért az embernek sokat kell tennie és hozzátartozik az is, hogy védelmezzük a hazánkat. Majd megköszönte az elismerő díjat és minden kitüntetettnek gratulált. Megköszönte egyúttal dr. Papp Lajos professzornak is a munkáját, aki 18 évvel ezelőtt műtötte meg, és akinek köszönhető, hogy ő most itt áll.
Az ünnepélyes díjátadás után a Harangláb Népzenei Együttes kalotaszegi dallamokat adott elő.
Az ünnepi közgyűlést követően állófogadást tartottak, amelyen dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott mondott pohárköszöntőt, amelyben szívből gratulált a nap kitüntetettjeinek. Említést tett arról, hogy a mai világban bátorságra van szükség, hogy hitünk és elveink mellett kitartsunk és a zalai emberek, úgy, ahogy a magyar emberek bátrak, mert ha megkérdezzük őket, őszintén megvallják az elveiket és a hitüket.

Kép és szöveg: Trojkó Tímea

 

Zala megye kitüntetettjei a vezetőkkel (rákattintva nagyítható a kép).