PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (2018.05.16., 8:40)

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férőhelyeire


A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Közgyűlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.


1. A pályázat benyújtásának feltételei:
A kollégiumi férőhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki

• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,

• érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik pécsi egyetem vagy főiskola nappali tagozatán, (illetve tárgyévben felvételt nyert) és megfelel azon egyetem és főiskola kollégiumi férőhely elbírálási szempontjainak,

• kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és

• akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4) bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert férőhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiírójának.

A férőhely másnak nem adható át.)

2. A pályázat elbírálásának szempontjai:

• a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi ellátást indokolttá teszik.
• a hallgatónak az elbírálást megelőző félévben elért jó tanulmányi eredménye (első évfolyamos hallgató esetén az érettségi eredménye), választott szakterületével, vagy más tanulmányaival összefüggő kiemelkedő teljesítménye.

3. A pályázat benyújtásának módja:
A kollégiumi férőhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges mellékletek csatolásával) lehet.
A pályázati adatlap kötelező mellékletei:

• a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos igazolása, első évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány másolata, valamint felsőoktatási intézmény igazolása a felvételről,  

• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)

• a jövedelem típusának megfelelő igazolások (munkáltatói kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat, munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról szóló igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást indokoló (pl. egészségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.

Az adatlap átvehető, illetve igényelhető megcímzett, felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.), vagy letölthető a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról (www.zala.hu).
A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai úton, vagy személyesen kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Zala Megyei Önkormányzati Hivatal, telefon: 92/500-722.

4.  A pályázatok beérkezésének határideje: 2018. augusztus 10.     
     A pályázók értesítése az elbírálásról: 2018. augusztus 31-ig.

5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó pályázó automatikusan kizárja magát a részvételből.
          
6.  Egyéb:

• A kollégiumi férőhely egy tanítási évre vonatkozik.

• Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert férőhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiírójának.

• A férőhely másnak nem adható át. E szabály megszegése kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.

• Azonos feltételek esetén elsőbbséget élveznek a megye kisebb településén élő hallgatók.