Nyilatkozat (2019.08.23., 9:45)

 

A Magyar Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) zalaegerszegi Szervezete megdöbbenéssel értesült arról, hogy ifj. Monek József, Zalaegerszeg, Jókai Mór út 34 szám alatti lakos, a 2019. évi önkormányzati választáson, a zalaegerszegi 9. számú körzetben a „Tiéd a Város Egyesület”, azaz az MSZP-DK-Jobbik-LMP-Momentum színeiben aspiránsként indul.
Ifj. Monek József 2016-ban kérte tagfelvételét szervezetünkbe, arra hivatkozva, hogy édesanyja időközben elhalálozott idős Monek Józsefné született Simon Erzsébet 30 éve POFOSZ tag fiaként szeretné édesanyja tagsági viszonyát fenntartani. Ezen kérés teljesítését szervezetünk alapszabályzata biztosítja. Tagfelvételi nyilatkozatában, valamint tagságunk előtt tett megszólalásaiban, meghurcolt édesanyja elkötelezett szellemi örökösének vallotta magát. Tagságunk a kérelmező szavahihetőségét elfogadva, valamint korábbi aktív politikai tevékenységtől való visszavonulását mérlegelve tagfelvételét támogatta.
Alig 2 éves tagsági viszonya alatt magatartása, illetve jelenlegi politikai szerepvállalása között súlyos ellentmondás mutatkozik. A „Szivárvány Koalíció” aktív támogatását élvező „Tied a Város Egyesület”, valamint az MSZP-DK-Jobbik-LMP-Momentum programja, eszmeisége összeegyeztethetetlen a kommunizmus áldozatait képviselő POFOSZ szellemiségével.
Ifj. Monek József politikai szerepvállalásáról tagságunkat semmilyen formában nem tájékoztatta, sőt terveit elhallgatta. Közösségünk ifj. Monek József szerepvállalását súlyos traumaként éli meg, döntésétől teljes egységben elhatárolódik. Döntésünkről ifj. Monek Józsefet írásban tájékoztatjuk. Felszólítjuk, hogy a választási kampány rendezvényein ne hivatkozzon a méltatlanná vált POFOSZ tagságára.
Zalaegerszeg 2019. augusztus 17.

POFOSZ Zala megyei Szervezete