Nem nyugszanak (2021.03.31., 10:15)

 

Dunja Mijatovic is beszállt Vera Jourova kórusába.

Fotó: Facebook

 

„A politikailag vezérelt médiaszabályozó-hatóság és a médiapiacon megjelenő, torzító hatású állami beavatkozás együttes hatása kikezdte a média pluralizmusát és a véleménynyilvánítás szabadságát Magyarországon”, ezért „legfőbb ideje”, hogy az országban helyreállítsák az újságírói és a médiaszabadságot – jelentette ki Dunja Mijatovic, a strasbourgi székhelyű Európa Tanács emberi jogi biztosa.
A 47 tagállamot számláló nemzetközi szervezet emberi jogi biztosa a témáról kiadott memorandumában azt írta, „2010 óta a magyar kormány rendszeresen aláássa a független és szakmai jellegű újságírást, ezáltal korlátozza a különböző vélemények szabad kicserélését, különösen a fővároson kívül”.
A biztos aggasztónak nevezte, hogy „lejárató kampányok folynak az emberi jogok védelmezői és az oknyomozó újságírók ellen”, mert ezek célja – véleménye szerint – a civil társadalom elfojtása. Ez azt az üzenetet hordozza, hogy a kormány bármilyen kritikája megtorlást von maga után – írta.
A kormány szerinte „nem hajlandó tudomásul venni a független intézmények szerepét sem, legyenek azok szabályozó hatóságok vagy igazságügyi szervek”.
„Azzal, hogy ismételten figyelmen kívül hagyta a nemzeti és nemzetközi bíróságok ítéleteit, a kormány kifejezésre juttatta, hogy nem áll szándékában betartani a jogállamiságot, ami pedig a véleménynyilvánítás szabadságának alapfeltétele” – fogalmazott.
Mijatovic kijelentette: az állami hirdetések politikai hűségen alapuló elosztásának átláthatatlan folyamatai, illetve a magyar Médiatanács mérlegelési jogkörei felszámolták az egyenlő versenyfeltételeket a média területén, valamint visszaszorították a véleménynyilvánítás szabadságát Magyarországon.
A biztos úgy vélekedett, hogy a közszolgálatban és a kormánypárti médiában „hiányzik az elszámoltathatóság és a szakmai igényesség”, a független média és az oknyomozó újságírók munkája pedig „egyre súlyosabb akadályokba ütközik, illetve célzottan akadályozzák”. Azt írta, a kialakult helyzet megfordítása, valamint a médiahatósági elnök túlzott hatásköreinek felosztása, illetve mérlegelési jogkörének korlátozása érdekében módosítani kell a médiatörvényt.
„Magyarországnak a törvények szerint és a gyakorlatban is be kell tartania az Európa Tanácsnak a média pluralizmusáról szóló előírásait, és megfelelően tiszteletben kell tartania minden köz- és magánmédium szerkesztői függetlenségét” – húzta alá Mijatovic.
Az emberi jogi biztos arra szólította fel a magyar hatóságokat, hogy „vegyék tudomásul azt a fenyegetést, amit az újságírókkal szembeni gyűlöletbeszéd a társadalom egészére jelent, és nyilvánosan ítéljék el annak minden megnyilvánulását, valamint vessenek véget a civil társadalom szervezetei, az emberi jogvédők és a kormányt kritizálók elleni lejárató kampányoknak és a róluk szóló félrevezető információk terjesztésének”.
A biztos azt is hangsúlyozta, hogy a 2022-es magyarországi parlamenti választások előtt szabad politikai vitára van szükség. Ezzel összefüggésben arra szólította fel a magyar hatóságokat, hogy biztosítsanak egyenlő feltételeket minden jelölt számára, ideértve a médiamegjelenéseket is. (Forrás: MTI)

***

Szögezzük le mindjárt az elején: ha ez a cikk megjelenhetett az MTI jóvoltából, akkor mi a gond a magyar sajtószabadsággal?
Semmi! Ezeknek csak akkor van gondjuk vele, ha az ellenvéleményt is megfogalmazzuk. Igazi szocliberális megközelítés.
A normális vitára képtelenek, mert nincs erkölcsi töltetük.
S az már csak elhanyagolható szempont, hogy ilyen Vera Jourovák, Dunja Mijatovicok, Judith Sargentinik, Donáth Annák, Dobrev Klárák, Szabó Tímeák, Vadai Ágnesek, Gurmai Ziták támadnak.
A zalaegerszegi Ady-mozi falára festették egykor a Zaklatás című film bemutatása után: Zaklass Demi Moore!
Tőle elviselnénk. Dobrevtől, Jourovától, Mijatovictól és a többi rihonyától nem!

E.E.