Nem emelkednek a térítési és egyéb díjak Zalaegerszegen

Balaicz Zoltán polgármester tájékoztatója

(2021.03.11., 8:40)

 

Balaicz Zoltán polgármester ezúttal is részletes tájékoztatást adott a döntésekről.

 

Eredetileg március 11-én tartottuk volna a soron következő képviselőtestületi ülésünket, azonban a járványügyi veszélyhelyzet miatti különleges jogrend ideje alatt sem az önkormányzati bizottságok, sem pedig a közgyűlés nem ülésezhetnek. A testületek jogköreit a polgármester gyakorolja, aki kihirdetheti a határozatokat és a rendeleteket, valamint azok módosításait.
Ugyanakkor Zalaegerszegen mindig is fontosnak tartottuk egymás tiszteletét, ezért amellett, hogy részletesen tájékoztatom írásban a kormánypárti és ellenzéki frakcióvezetőket, képviselőket a járványügyi védekezés lépéseiről, a bizottságok és a közgyűlés helyett meghozott döntések előtt egyeztetést folytattam a frakciókkal. Március 9-re összehívtam a Tulajdonosi Tanácsadó Testületet, valamint a Frakcióvezetői Értekezletet, ahol a kormánypárti és ellenzéki képviselőkkel áttekintettük valamennyi előterjesztést.
A döntésekről a veszélyhelyzetre való tekintettel most is csak egy virtuális ZEGINFO-val számolok be.
Elfogadtuk a hivatal beszámolóját a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.
Döntöttünk arról, hogy sem a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődékben, sem pedig a Zalaegerszegi Gondozási Központ intézményeiben nem emelkedik 2021-ben a térítési díj összege. Arról már korábban beszámoltam, hogy ugyancsak nem emelkedik az önkormányzati bérlakások lakbére. 2021-ben sem a vásárokon és piacokon alkalmazott területhasználati díj, sem a helybiztosítási díj, sem a helypénz, sem az óvadék mértéke, sem a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja nem emelkedik. A köztemetőkkel és a temetkezéssel kapcsolatos díjak 2021-ben nem változnak. A parkolási díjak és a bérletek ára 2021-ben szintén nem emelkedik.
Az elmúlt 10 évben ötödére csökkent a temetési segélyt igénybe vevők aránya. Ugyanakkor sajnos még mindig van néhány polgártársunk, akiket hozzátartozójuk elhalálozása kapcsán segíteni kell, ezért a temetési segély maximálisan adható összegét a 2020-as 71.250 forintról 2021-ben 85.500 forintra emeltük.
Városunk legjelentősebb kitüntetéseinek megítélési és kiadási protokollját rendeletek szabályozzák. Évente adható egy díszpolgári cím (a Város Napján), 2 Pro Urbe Zalaegerszeg kitüntetés (a Város Napján), 2 Innovációs Díj (a januári évindító rendezvényen), illetve 10 Zalaegerszegért Díj (a decemberi évzáró rendezvényen). Vannak azonban olyan elismerések is, melyekkel egy-egy jeles nap alkalmából ismerjük el például a pedagógusokat, sportolókat, egészségügyi és szociális dolgozókat, stb. Ezek átadásának módja eddig mindig változó volt, ezért úgy gondoltuk, hogy egységes rendeletben szabályozzuk. A Polgármesteri Elismerő Okleveleket az alábbiak szerint adjuk majd át:
– Sport Mecénása Díj, Év Sportolója elismerések: január 20-án, vagy az ahhoz legközelebb eső hétköznapon (Szent Sebestyén, a sportolók védőszentjének napja)
– Kultúra Mecénása Díj, közművelődési és közgyűjteményi dolgozók elismerése: január 22-én, vagy az ahhoz legközelebb eső hétköznapon (Magyar Kultúra Napja)
– Óvodai dolgozók, tanítók és tanárok elismerése: Pedagógus Nap
– Egészségügyi dolgozók elismerése: Magyar Egészségügy Napja
– Szociális dolgozók elismerése: Szociális Munka Napja
– Bölcsődei dolgozók elismerése: Bölcsődék Napja
A parlament által 2020-ban elfogadott törvény kimondja az avar és a kerti hulladék égetésének tilalmát a levegő minőségének javítása érdekében. Emellett már korábban határoztunk arról, hogy a családok nyugodt pihenését és kikapcsolódását elősegítendő ezentúl vasárnaponként, újév napján, nagypénteken, húsvéthétfőn, pünkösdhétfőn, mindenszentek napján és karácsonykor is tilos lesz jelentős zajjal járó munkák (pl. fűnyírás, fúrás, stb.) végzése. A szigorodó jogszabályi megfelelés érdekében, a levegőterhelés további csökkentésére és a környezettudatos gondolkodás elősegítésére elengedhetetlen a lakosságnál keletkező zöldhulladékok begyűjtése, ezért az alábbi lehetőségeket biztosítjuk:
– Őszi ingyenes lombgyűjtő akció.
– Egy darab ingyenes hulladékgyűjtő edény biztosítása a családi házas övezetekben, melyet a közszolgáltató áprilistól novemberig hetente, egyébként kéthetente ingyenese ürít. Az ingyenes ürítés kiterjed az ingatlantulajdonosok által beszerzett és rendeltetésszerűen használt zöldhulladék gyűjtő edényekre is.
– Hulladékudvar igénybe vételének lehetősége, hiszen bármely zalaegerszegi lakos beszállíthat évente lakóingatlanonként 5 köbméter zöldhulladékot és 5 köbméter fa hulladékot, melyeket szintén ingyenesen vesznek át a hulladékudvarban.
– Komposztáló edények kedvező áron való megvásárlásának lehetősége.
Az őszi időszakban főleg lombhulladék keletkezik, tavasszal pedig inkább fás szárú zöldhulladék, melynek jogszerű kezelése problémát jelent a lakosságnak. Ezért úgy döntöttünk, hogy ne csak az őszi időszakban legyen biztosított az ingyenes alkalomszerű lakossági zöldhulladék begyűjtés.
Önkormányzatunk szociális alapon biztosítja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjat, melynek pályázati és elbírálási szabályzatát elfogadtuk.
Ismét új közterületekkel gazdagodott a város, a helyi lakók kérésére az eddig csak helyrajzi számmal szereplő utak neveket kaptak, így van már a páterdombi városrészben Sirály utca, a csácsi városrészben pedig almás utca is.
Állami pályázat jelent meg belterületi utak, járdák, hidak felújítására 50 százalékos támogatási intenzitással. Úgy döntöttünk, hogy pályázatot nyújtunk be a kertvárosi városrész egyik legforgalmasabb, a Köztársaság útja végén található 314 méter hosszúságú járdaszakasz felújítására, melynek költsége 20 millió Ft, így 10 millió Ft-ra pályázunk, 10 millió Ft-ot pedig önerőből biztosítunk. Bízunk benne, hogy sikeres lesz a pályázatunk!
Elfogadtuk a Kontakt Nonprofit Kft. 2020. évi támogatott munkaerő-kölcsönzési tevékenységéről való beszámolót. A cég 2020-ban 42 munkavállalót kölcsönzött 13 vállalkozáshoz, így segítve a nehezebb élethelyzetben lévő polgáraink munkaerőpiacra segítését.
Elfogadtuk a Zalaegerszeg Környezetvédelmi Programjának végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint jóváhagytuk a 2021-es cselekvési tervet. A dokumentumok a város honlapján is megtekinthetők.
Vigyázzunk egymásra!
Zalaegerszeg, 2021. március 11.
Balaicz Zoltán
polgármester