Megválasztották a megyei választási bizottságot (2019.08.30., 9:45)

 

Az eskütétel pillanata.

Fotó: Zalatáj

 

A 2019. október 13-ra kitűzött helyhatósági választásokhoz kapcsolódóan a Zala Megyei Közgyűlés 2019. augusztus 29-i ülésén a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 21.§-ában biztosított hatáskörében megválasztotta a Zala Megyei Területi Választási Bizottság tagjait és póttagjait 5 éves időtartamra. A TVB tagja lett dr. Németh Tamás, dr. Szép Attila és dr. Tuboly János, póttag pedig dr. Dániel Csaba és dr. Gáspár Sándor, akik dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke előtt történő eskütételt követően tartják meg a TVB alakuló ülését és maguk közül megválasztják a bizottság elnökét és annak helyettesét.
A következőkben elfogadták a közgyűlés, Zala Megyei Kormányhivatal által kért módosítások átvezetését tartalmazó, új egységes szerkezetbe foglalt, könnyebben kezelhető és alkalmazható új Szervezeti- és Működési Szabályzatát, valamint ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezték a testület 2004 februárjában elfogadott és az azóta eltelt évek során 23 alkalommal módosított SZMSZ-ét.
Módosította a testület 2019. évi költségvetését is, melynek bevétel – kiadási főösszege így 817 668 ezer forint. (Forrás: Zala Megyei Közgyűlés)