Maszkviselés Zalaegerszegen (2020.11.12., 8:25)

 

December 11-ig érvényes a rendelet a maszkviselésről.

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
33/2020. (XI.12.) önkormányzati rendelete
a kötelező maszkviselés helyi szabályairól

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közgyűlésnek az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a város lakossága egészségének megóvása érdekében Zalaegerszeg Megyei Jogú Város belterületén az alábbi közterületeken, illetve az alábbi nyilvános helyeken
• a buszmegállókban, a buszvárókban és az autóbuszállomáson,
• a vasútállomáson,
• a vásárokról és piacokról szóló önkormányzati rendelet szerinti piacokon és vásárokon,
• a kereskedelemről szóló törvény szerinti bevásárlóközpontok parkolóiban,
• a nevelési, oktatási intézmények közterületre nyíló bejáratától számított 20 méteren belül történő várakozás esetén
a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

2. § (1) Ez a rendelet 2020. november 13. napján lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2020. december 11-ig lehet alkalmazni.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének a kötelező maszkviselés helyi szabályairól szóló 32/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelete.

 

Dr. Kovács Gábor sk.                                                                  Balaicz Zoltán
címzetes főjegyző                                                                        polgármester