Lelkünk szabadult a válságból (2018.12.22., 12:35)

A karácsony megmagyarázhatatlan misztériuma

 

Rajz: Farkas László

 

- Ne félj, Mária, fiad születik, akit Jézusnak fogtok hívni! – így szólt az angyal a názáreti szűzhöz azon a több, mint kétezer év előtti napon, amikor a megváltás története elkezdődött.
S lőn. Ahogy eljött Mária ideje, egy rongyos, széljárta betlehemi istállóban megszületett a Kisjézus, a világ megváltója.
Több, mint kétezer éves misztérium ez. Azóta minden esztendőben eljön a nap, amikor a hosszú, didergetős sötétség után leszáll a világosság a földre, hirdetve, hogy itt van a megváltás, a lelkek szabadulásának órája.
Több, mint kétezer éve már, hogy a betlehemi jászolban fekvő, barmok párájától melengetett Istengyermek évről évre megszületik a szívünkben, hogy a megváltás fényfürdőjével elűzze bűneink rabságában sínylődő lelkünkből a sötétséget.
Magyarázhatatlan az a csoda, ami így a december ólomléptű lassúsággal múló napjainak vége felé, a születés napja idején hatalmába keríti bensőnket. Mintha valami mágus űzne velünk titokzatos varázslatot, egyszeriben lefoszlik rólunk sötét hónapok szennyese, s kalitkából szabadult rabmadár módjára kezd szárnyalni a lelkünk.
Több, mint kétezer éve már, hogy a megváltás misztériuma minden karácsonyon beköltözik szívünkbe, s lelkünkben is fellobban milliárdnyi karácsonyi gyertya fénye, hirdetve, hogy a világosság mindig erőt vesz a sötétségen.
Karácsony lesz. 2018 karácsonya. Migráció, gyilkosságok, katasztrófák - harsogják nap mint nap a médiumok. Közben tündökletesen ragyog fönn a betlehemi csillag, hirdetve, hogy megszületett a Kisjézus.
Lelkünk szabadult a válságból.

f.l.