Legközelebb már a díszteremben (2020.06.17., 8:15)

Balaicz Zoltán polgármester tájékoztatója

 

Balaicz Zoltán: - Szeptember 10-én a megszokott körülmények között lesz a közgyűlés.

 

Eredetileg június 18-án tartották volna Zalaegerszegen a soron következő képviselő-testületi ülést, azonban a veszélyhelyzet miatti különleges jogrend ideje alatt sem az önkormányzati bizottságok, sem pedig a közgyűlés nem ülésezhetnek. A testületek jogköreit a polgármester gyakorolja, aki kihirdetheti a határozatokat és a rendeleteket, valamint azok módosításait.
Zalaegerszegen mindig is fontosnak tartották egymás tiszteletét, ezért amellett, hogy a polgármester minden nap részletesen tájékoztatja írásban a kormánypárti és ellenzéki frakcióvezetőket, képviselőket a járványügyi védekezés lépéseiről, a bizottságok és a közgyűlés helyett meghozott döntések előtt egyeztetést folytat a frakciókkal. Június 11-re összehívta a Tulajdonosi Tanácsadó Testületet, valamint a Frakcióvezetői Értekezletet, ahol a kormánypárti és ellenzéki képviselőkkel áttekintették valamennyi előterjesztést, és ezután hirdette ki a határozatokat.
„A döntésekről a veszélyhelyzetre való tekintettel most is egy virtuális ZEGINFO-val számolok be. A veszélyhelyzet és az ahhoz kapcsolódó különleges jogrend a kormány javaslatára, a parlament döntése értelmében június 20-án véget ér. Így legközelebb már a megszokott körülmények között, a díszteremben kerül sor közgyűlésre szeptember 10-én.
Miután elkészült 324 millió forintos ráfordítással a Dózsa György Általános Iskola felújítása, hamarosan indul, még a nyár folyamán 1,2 milliárd forintos beruházás keretében az iskola új, lelátóval ellátott, C+ besorolású tornacsarnokának építése. A kivitelező vállalkozónak a munkálatok során felvonulási területként szüksége van a stadionnal szembeni murvás parkoló egy részére, melyet biztosítottunk neki.
Egy magánberuházó megvásárolta a Kölcsey-Batthyány utcák sarkán lévő, hosszú ideig üresen álló, szintén murvás parkolónak használt területet. Ha elkezdi az ottani fejlesztést, akkor az a terület sem lesz majd már használható.
A kieső murvás parkolók helyett a Modern Városok Program keretében a stadion Galamb utcai oldalán 97 férőhelyes új, aszfaltburkolatú parkoló fog épülni.
Kaján Imre nyugdíjba vonulása miatt pályázatot írtunk ki a Göcseji Múzeum igazgatói posztjának betöltésére. Amíg a pályázati eljárás nem zajlik le, dr. Kostyál László eddigi igazgató-helyettest neveztük ki megbízott igazgatónak, hogy a folyamatban lévő ügyek ne torpanjanak meg.
Az új feladatok átvezetésével módosult a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata.
Jóváhagytuk a közgyűlés második félévi munkatervét, melynek értelmében szeptember 10-én, október 15-én, november 19-én és december 17-én lesznek képviselő-testületi ülések.
Az önkormányzat még 2018-ban döntött a Mártírok útja 50. szám alatti terület értékesítéséről, beépítési kötelezettséget előírva. A vállalkozó a szerződést aláírta, a vételi összeget ki is fizette, azonban a járvány és a gazdasági válság miatt 2020-ban nem tudta elindítani a beruházást, így kérésére egy év határidő módosítást fogadtunk el.
Szintén a járvány miatt nem üzemelt a felújított botfai Erdődy-Hüvös Kastély (Mindszenty Ifjúsági Ház), amely nem tudott vendégeket és diákcsoportokat, valamint turistákat fogadni. A kastélyt a Notre Dame Női Kanonok és Tanítórend üzemelteti, és számukra is érvényesítettük március-április-május hónapokra az 50 százalékos bérleti díj mérséklést.
Az andráshidai városrészben történelmi emlékkert készült, ahol van már I. és II. világháborús emlékmű, Csillagh László mellszobra, valamint 1956-os kopjafa is, a terület egy része azonban állami tulajdon, ezért térítésmentesen megigényeltük azt, hogy legyen teljes mértékben városi tulajdon.
A zöldfelületi stratégia 2020-as megvalósítására eredetileg 10 millió forintot terveztünk a költségvetésben, azonban a járvány miatti gazdasági világválság következtében ezt a tételt is szűkítettük, mint ahogy a költségvetés minden kiadási előirányzatát. Így 1,6 millió forinttal kevesebb, összesen 8,4 millió forint maradt ezen a soron.
Bölcsődei feladat-ellátási szerződést kötöttünk Söjtör Község Önkormányzatával egy nevelési évre, így 2020. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. között a söjtöri kisgyermekek a zalaegerszegi Napsugár Bölcsődében kaphatnak ellátást, melynek költségeit a söjtöri önkormányzat fizeti majd.
Elfogadtuk a Városi Idősügyi Tanács, a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány, a Lakhatásért Közalapítvány és a Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány 2019-es tevékenységéről szóló beszámolóját.
Megállapodást kötöttünk a Gébárti-tó szabadidős hasznosítása kapcsán sárkányhajó üzemeltetésére a Zalaegerszegi Kajak-Kenu Sárkányhajó Egyesülettel.
Végezetül újabb egy évre, 2021. december 31-ig meghosszabbítottuk az önkormányzat és intézményeinek számlavezetési szerződését az OTP Bankkal.
Miután véget ér a veszélyhelyzet, június 22-én, hétfőn sajtótájékoztatón fogok beszámolni a koronavírus világjárvány Zalaegerszeget érintő lefolyásáról, a védekezésről, a beszerzett eszközökről, a kiadásokról, a következményekről, és az elmúlt 3,5 hónap értékeléséről.
Addig is: vigyázzunk egymásra!
Zalaegerszeg, 2020. június 15.

Balaicz Zoltán
polgármester”