Horthy Miklós Zalaegerszegen (2019.07.18., 10:00)

- avagy egy kiállítás utózöngéi

 

A kritikát kiváltó festmény a koszorúval és a nemzeti szalaggal.

 

Rendhagyó történelem és a rajzórát tartottak Zalaegerszegen egy festménykiállítás kapcsán. A „rajzórát” Feketéné Kovács Judit gépészmérnök a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeumban látható festménykiállítása szolgáltatta.
Az emlék -, pontosabban vendégkönyvbe bejegyzett vélemények két látogató „műkritikáját” is megőrizték. Siklósi Vilmos, a Zalaegerszegi Zsidó Hitközség elnöke, valamint Hóbor József, a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének elnöke később sajtótájékoztató keretében egy Horthy Miklós portré, pontosabban annak megkoszorúzása ellen tiltakozott. E két, vendégkönyvbe bejegyzett véleményt jobb, ha megismerik olvasóink is.
Hóbor József, korunk ellenállója és antifasisztája élesen bírálta a történteket:
„Horthy Miklós megkoszorúzott festménye nem való egy olajipari kiállításra. Nem való egyetlen magyar nyilvános helyre sem, mert vérben jutott hatalomra és vérben bukott el. Több százezer magyar ember hálálba kergetéséért felel! A vezetés felelőssége – megbocsáthatatlan!”
Siklósi Vilmos tovább fűzte a gondolatmenetet:
„Megdöbbentő, hogy egy közintézmény, közpénzen Horthyt dicsérő kiállításnak ad otthont. Középen a festmények között Horthy kép átkötve nemzetiszínű szalaggal és megkoszorúzva. Megdöbbentő, kegyelet sértő, a vonatokat nem venni figyelembe. A 600 ezer fő nem jelent semmit. A Donkanyarban nem pusztult el senki. Ezt a kiállítást nem szabadott így bemutatni. Természetesen nem a Horthy képpel van a gond, hanem a dicsérettel.”

 

Tóth János (balról), Feketéné Kovács Judit és Paál István a sajtótájékoztatón.

 

A hiteles történelmi múltidézés miatt aggódók után július 17-én sajtótájékoztató keretében reagált az amatőr elkövető, Feketéné Kovács Judit:
- Szánalmasnak és megalázónak tartom, hogy egy képzőművészeti kiállításon, amelynek központjába Vitéz Nagybányai Horthy Miklóst helyeztem 151. születésnapja alkalmából, Siklósi Vilmos és Hóbor József a múzeum vendégkönyvébe ezeket írta. Azért választottam Horthy Miklós kormányzó lefestését, mert aki 1920-ban a trianoni békediktátum után hatalmas erkölcsi erővel és példamutatásával a magyarságot ért óriási fájdalmak és elszigetelés mellett életben tudta tartani a maradék 1/3 résznyi Magyarországot, valamint országunkat 17 év alatt Európa 5. gazdasági fejlettségi szintjére emelte, továbbá békés úton visszacsatolta a többségi magyarlakta országrészeket az anyaországhoz,  róla csak felső fokon szabad beszélni.

Paál István, a kiállítás egyik szervezője is reagált a bejegyzésekre:
- A vendégkönyvi beírások tanúskodnak arról, hogy a múzeum vezetése ütőéren tartja a kezét. Az éppen írni megtanult kisdiákoktól, a különböző kultúráltságú és érdeklődési körű felnőttektől származó elismerő bejegyzések sokasága  ad erről visszaigazolást. Megdöbbentő és felháborító az a két 2019. július 2.-i bejegyzés az amatőr festmények sorában lévő Horthy képpel kapcsolatban, amely szélsőségesen elfogult és történelmietlen megállapítást tartalmaz, ezért nem hagyható szó nélkül. Hasonlóan elfogadhatatlan a közvetlen ezután tett bejegyzés, függetlenül az egyéni gondolkodás szuverenitásának elfogadásától. Mégis sértő minden magyar polgártásunk számára az a megjegyzés és bármely utalás, amely joggal negyedik államalapító és a nemzetet a sírból kihozó vitéz nagybányai Horthy Miklós személyét dehonesztálja. Az ilyen szellemiségű beírásról két feltételezés lehet: Vagy a tényleges történelmi valóság tudásának hiányossága, vagy Horthy személyének zsigerből való alaptalan gyűlölése. Horthy, akit az utolsó XX. századi lovag-szellem megtestesítőjének tartanak műveltebb nyugati kultúrszellemiség képviselői, nem szorul védelemre, de alaptalan vádakkal szemben neki is jár az igazság kimondása. Igen „vérben jutott hatalomra” a Tanácsköztársaságnak titulált vérfürdő megállításakor, a barna és a vörös birodalmak gaztetteinek áldozataként.
Paál István megjegyezte: Horthy nem szorul védelemre, vagy magyarázatra, de néhány kérdés kikívánkozik:
- Kinek az elsőszülött fiát tették el láb alól, a Don melletti harctér repterén?
- Kinek a másodszülött fiát rabolták el szőnyegbe csavarva, zsarolási szándékkal a németek és vitték Dachauba?
- Kinek köszönhetik a budapesti és az ide menekült zsidó honfitársaink, valamint a külföldiek megmenekülésüket?
- Ki adta ki a parancsot Koszorús Ferenc ezredesnek az esztergomi páncélos egység parancsnokának, hogy ha kell lőjjék szét Budapesten a zsidók deportálására parancsot kapó német és magyar fegyveres alakulatok laktanyáit?
- Kik szervezték és hunytak szemet a zsidók koncentrációs táborokba szállítása felett, hogy a szétbombázott Európában az Auswitzbe, Birkenauba, Dachauba tartó sínpárok  egy karcolást sem szenvedtek el?
- Ki mondta zsidó honfitársainak azt, hogy „nyugodtak legyetek, míg én Horthyval kártyázok”? (Goldberger gyáros)
- Ki adta ki a parancsot a Németországban rabságba elhurcolt Horthy-család likvidálására, ha közelednek a szövetséges haderők?
- A portugáliai Estorilban, a kormányzó tanúként történt nürnbergi kihallgatása után, kik támogatták anyagilag és tartották el a Horthy-családot?
Nem kell kertelni, elviselhetetlen bizonyos köröknek, hogy 1919-ben csak 133 nap jutott részükre, nem örök életre szóló uralom Magyarországon.
Kérdés: meddig kell elviselni az igaz, hazaszerető, tiszta erkölcsű magyar példaképek módszeres sárba tiprását? (Horthy, Teleki, Wass Albert stb.)

 

A vitrinben Horthy Miklós és felesége budafapusztai látogatását megörökítő fotó (rákattintva nagyítható).

Fotók: Zalatáj

 

Tóth János, a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum igazgatója is elmondta véleményét a sajtótájékoztatón:
- Az alkotó kérésére került sor az emlékezésre, kiállításra, aki egész mérnöki pályafutása során az olaj- és gáziparnak szentelte szakmai életét, s 94 éves édesanyja kérésére, s örömére került sor erre. A Mogim gyűjteményeiben számos, a mindenkori Magyarország ipartörténetére vonatkozó dokumentum, relikvia található, például Horthy Miklós és felesége budafapusztai látogatásának fotói (1938. június 15). A Mogim országos szakmúzeum, a Mogim alapítvány működteti. A 2018. és 2019. évi működéshez 0 Ft közpénzt kaptunk. Tevékenységünkkel szeretnénk hozzájárulni a magyar történelem, ipartörténet jobb megismeréséhez, az egészséges nemzettudat erősítéséhez. Meggyőződésem, hogy valamennyi honfitársunkkal – mai határainkon belül és túl  –  békességben, megértésben kell élnünk.
A kiállítás egyébként július 20-ig tekinthető meg Zalaegerszegen, a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeumban. Siklósi Vilmos és Hóbor József a bejegyzésükkel – akaratuk ellenére – jó kis reklámot biztosítottak a tárlatnak.
Horthy Miklós megítélését pedig tanácsosabb lenne hozzáértő, elfogulatlan történészekre bízni…

E.E.