Évek óta csökken a bűncselekmények száma Zalában

A közbiztonság és a katasztrófavédelem volt a téma a megyei közgyűlésen

(2019.06.21., 9:50)

 

Sipos Gyula számolt be a megye közbiztonsági helyzetéről.

 

A Zala Megyei Közgyűlés 2019. június 20-i ülésén dr. Sipos Gyula megyei rendőrfőkapitány számolt be a megye közbiztonsági helyzetéről, legfontosabb intézkedéseikről és feladataikról. Elmondta, hogy az elmúlt évben csökkent a regisztrált bűncselekmények száma Zalában, nem történt olyan kiemelten súlyos, a köznyugalmat megzavaró esemény, amely megrendítette volna az itt élők és az ide látogató turisták biztonságérzetét. Kérdőíves felmérés is igazolja, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzete jó.
Tekintettel a megye aprófalvas településszerkezetére, igyekeztek erősíteni a falvakban élők és a vidéki területek közbiztonságának fenntartását szolgáló körzeti megbízotti tevékenységet, valamint szoros együttműködést kialakítani a helyi önkormányzatokkal és a polgárőr egyesületekkel. A közlekedési kihágások visszaszorítása mellett kiemelt figyelmet fordítottak a bűnmegelőzésre, melynek fókuszában a gyermekek, a fiatalok és a 65 éven felüliek álltak.  

 

Töreki Sándor szerint a zalai rendőrök jelentős eredményeket értek el.

 

Töreki Sándor, az országos rendőrfőkapitány helyettese felszólalásában arra utalt, hogy 2010-ben mintegy 450 ezer bűncselekmény történt Magyarországon, ez a szám a múlt évre 180 ezer körülire csökkent. Ebben a zalai rendőrök is jelentős eredményeket értek el, egyes helyi kezdeményezéseiket pedig országos szintre is kiterjesztették - jelezte.
Ezt követően Egri Gyula igazgató tájékoztatta a grémiumot a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság előző évi tevékenységéről, melyben a beavatkozások mellett egyre inkább előtérbe helyezték a proaktív hatósági munkát és a preventív kommunikációt. A tudatos megelőzés eredményeként jelentősen csökkent a megyében a tűzesetek száma, amely még az ötéves átlag felét sem érte el 2018-ban, valamint nem történt a megyében szén-monoxid-mérgezés miatti haláleset sem. Elmondta, hogy egyetlen káreseti bejelentés sem maradt intézkedés és egyetlen tűzoltói beavatkozásra szoruló sem maradt segítség nélkül, melyhez jelentős mértékben hozzájárult az önkéntes tűzoltó egyesületek bekapcsolódása a mentési tevékenységbe.

 

Egri Gyula elmondta, hogy egyetlen bejelentés sem maradt segítség nélkül.

 

Zalában 2018-ban összesen 1664 bejelentést történt káresetről, ebből 1306 esetben kellett beavatkozni. Leginkább a szabadtéri tűzesetek számának komoly visszaesése miatt 2017-hez képest a múlt évben 64 százalékkal visszaesett a tűzesetek és 75 százalékkal a műszaki mentések száma Zala megyében - jelezte a katasztrófavédelem megyei igazgatója.
Dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke a köszönetet mondott a két szervezetnek a megye lakosságának biztonsága érdekében végzett munkájáért.
Elfogadta a megyegyűlés a Zala Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról szóló tájékoztatót, melynek középpontjában a horvát nyelv, a kultúra, a hagyományok megismertetése, a horvát nyelvű hitélet és az anyaországgal való kapcsolatok erősítése áll. Ez utóbbi érdekében koordináló szerepet is vállalnak a Mura két oldalán található települések együttműködésének segítésében.
A következőkben módosította a testület a Zala Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetését, valamint jóváhagyta a zalavári Szent István kápolnában található kulturális javak ingyenes megyei önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó kérelem benyújtását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez.

 

Dr. Pál Attila köszönetet mondott a két szervezetnek.

Fotók: Zalatáj

 

Döntés született az Interreg V-A Magyarország – Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 2. pályázati körében az önkormányzat partneri részvételével benyújtott Riverside (A határmenti Mura-Dráva-Duna bioszféra rezervátum fejlesztése és védelme) és CO-EMEP (A határmenti terület energia szegénységének csökkentése és a hatékonyabb energia menedzsment érdekében együttműködések kialakítása)  elnevezésű projektek, valamint az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság által kiírt HUNG-2019, a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének támogatására szóló felhívására benyújtott „Őszi Értéknap” elnevezésű pályázat  jóváhagyásáról.
Zárt ülésen döntött a testület a megyei közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak 2019. évi díjazottjairól. Az elismerések átadására a 2019. szeptember 14-én tartandó ünnepi közgyűlésen kerül sor. (Forrás: Zala Megyei Önkormányzat, MTI)