Energetikai korszerűsítés az Ady-iskolában (2018.03.02., 12:45)

 

A sajtótájékoztató résztvevői (balról): Kajári Attila, Balaicz Zoltán, Vigh László, Dékány Endre és Czigány László.

 

A Széchenyi 2020 program keretében jelentős energetikai korszerűsítésre került sor a Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában. A 147 millió forintos munkálatok befejeztével sajtótájékoztatóra került sor február 28-án.
Balaicz Zoltán polgármester az iskolához fűződő személyes kötődését is megemlítette, hiszen ő is koptatta egykor a patinás oktatási intézmény padjait. Felidézte, hogy az elmúlt években már jelentős felújításra került sor itt, 2015-2016-ban az iskola három szárnyát modernizálták 150 millió forintos költségvetéssel.
Vigh László országgyűlési képviselő fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a felújításon átesett tornaterem jelentős szerepet tölt be a diákok testi nevelésében.
Kajári Attila tankerületi igazgató és Dékány Endre önkormányzati képviselő is elégedetten nyugtázta, hogy a felújításnak köszönhetően az eddiginél jobb körülmények között tarthatják a testnevelési órákat és a sportfoglalkozásokat.
Czigány László, az iskola igazgatója az intézmény közössége nevében méltatta a beruházás fontosságát, s köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a tornaterem energetikai felújításához.
A sajtótájékoztató végén a vendégek megtekintették az iskola tanulóinak balett- és tornabemutatóját.

***

A Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. A 147,13 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével a tornaterem nyílászáróinak cseréje, külső homlokzati hőszigetelése, világításkorszerűsítés és projektarányos akadálymentesítés történt. A fejlesztés eredményeként az intézmény fűtési rendszere is átépítésre került megújuló energiaforrás felhasználásával.
A felújítás célja volt a tornaterem teljes építészeti és energetikai megújítása. A támogatás a TOP - 6.5.1-15 kódszámú - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című támogatási felhívásra benyújtott TOP- 6.5.1-15-ZL1-2016-00003 azonosító számú projekt keretében valósult meg.
Az iskola tornatermének homlokzata teljes felületen új szendvicspaneles hőszigetelést kapott. Megvalósult a tornaterem külső nyílászáróinak teljes cseréje, jó hőtechnikai jellemzőkkel rendelkező, műanyag szerkezetű nyílászárók beépítésével.
Felújításra került a lapostető is, amely csapadékvíz elleni szigetelést és hőszigetelést kapott. A tornateremben kialakításra került az akadálymentesített vizesblokk és öltöző.
Az épület fűtési rendszere 3 db új kazán beépítésével teljesen újjáépült, a kazánház és a fűtési körök korszerűsítése megtörtént. A radiátorok termosztatikus szelepet kaptak, amellyel lehetővé vált a fűtés helyiségenkénti szabályozása. A használati melegvíz rendszerhez kapcsolódóan napelemes rendszer létesült.
A tornaterem világítása LED technológia alkalmazásával megújult.
A tornaterem öltöző részén és a tornateremben az eredeti, rosszul záródó fém ablakok és ajtók helyett új műanyag szerkezetű nyílászárók kerültek beépítésre.
A fűtési rendszer korszerűsítése megvalósult. A használati melegvíz rendszer napelemes rendszerrel épült ki. A napelemek az épület 3 db tantermi szárnyának lapostetőjén kerültek telepítésre. A projektarányos akadálymentesítés megvalósult.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett a közbeszerzési eljárás lezárásaként 125 250 575 Ft összegű építési vállalkozási szerződést kötött a VENTUS Építőipari Kft.-vel, aki vállalásának megfelelően határidőre első osztályú minőségben készítette el a tornatermet.  A kivitelezés során felmerült kiegészítő munkák elvégzéséhez a vállalkozási szerződés módosításra került.

 

147 millió forintba került a felújítás, korszerűsítés.