Együttműködési megállapodás a muravidéki magyarság érdekében (2019.04.23., 9:25)

 

Nagy András, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatója fűzött szóbeli kiegészítést a beszámolóhoz. Mellette Pácsonyi Imre és Bene Csaba, a megyei közgyűlés alelnökei, dr. Pál Attila elnök és dr. Mester László főjegyző (a kép rákattintva nagyítható).

 

A Zala Megyei Közgyűlés 2019. április 18-i ülésén a testület megtárgyalta a 2010-ben elfogadott megyei területrendezési terv módosítása céljából széleskörű társadalmasítás nyomán elkészíttetett véleményezési anyagot, amely az államigazgatási egyeztetési eljárás megindításának alapjául szolgál. A hivatalos egyeztetéseket követően várhatóan ősszel kerülhet a közgyűlés elé a terv módosításának végleges változata.
Megtárgyalta a grémium a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) végrehajtása keretében az Irányító Hatóság által rendelkezésre bocsátott 50 darab támogatási kérelmet érintő újabb döntési javaslatot. Megválasztotta a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kuratóriumának és felügyelő bizottságának tagjait, valamint elfogadta a szervezet, illetve a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. éves beszámolóját.
A területfejlesztési tevékenységekhez szorosan kapcsolódó témák mellett a közgyűlés rendeletet alkotott a Zala Megyei Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról, valamint módosította 2019. évi költségvetését, továbbá támogatási igény benyújtásáról döntött a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által kiírt pályázati felhívásra. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően döntés született a következő 4 éves időszakban Zala megyében tevékenykedő 15 közigazgatási és munkaügyi, valamint 2 pedagógus bírósági ülnök személyéről.
Döntött a közgyűlés a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és a Zala Megyei Önkormányzat között a muravidéki magyarság nemzeti tudata fennmaradásának és anyanemzethez való kötődésének erősítése érdekében több mint két évtizede évente megújított együttműködési megállapodás 2019. évre szóló megkötéséről, melynek keretében 1 millió forintnyi támogatást biztosít a szervezet által előzetesen meghatározott programok lebonyolításához. (Forrás: Zala Megyei Közgyűlés)

 

Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke, a szlovéniai magyarok országgyűlési képviselője kiemelte az együttműködés fontosságát.

Fotók: Zalatáj