Egy új óvoda épül Egerszegen (2018.01.24., 12:30)

 

A megye, a város és az egyház képviselői a beruházás terveivel a háttérben.

 

A zalaegerszegi Szent Család Óvoda beruházásának Kormányhivatal általi bejelentésére került sor kedden, sajtótájékoztató keretében. A meghívott vendégek között voltak a megye a város vezetői, az egyház és a szülői munkaközösség képviselői, valamint az intézmény dolgozói.
Balaicz Zoltán polgármester köszöntő beszédében hangsúlyozta a megyeszékhelyen tervezett és útjára indított egyházhoz köthető beruházások jelentőségét. Ennek eredményeként valósulhat meg a Szent Család Óvoda megújulása, melyet a kormány 350 millió forinttal támogat. Visszatekintve az óvoda történetére jelezte, hogy két évtizeddel ezelőtt jelentkezett az igény a városban egy keresztény szellemiségű nevelési intézmény létrehozására. Nagy lelkesedéssel 1997 őszén kezdetét vette az óvodai munka, amely mára - igazolva az elvárást -, egyre népszerűbb a zalaegerszegi családok körében, hiszen a kezdeti kettő helyett ma már négy csoportban, tornaszobával kiegészülve folyik az óvodapedagógiai munka. Történelmi változást hozó eseményként emelte ki a Szombathelyi Egyházmegye és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közötti tárgyalások sorozatát, valamint Balog Zoltán és Semjén Zsolt városunkban való látogatását, amelyeket Vigh Lászlónak, a térség országgyűlési képviselőjének sikeres lobbizása egészített ki.  A polgármester utalt rá, hogy az intézmény vezetője, dolgozói, a szülők és a városrész önkormányzati képviselője is lehetőségeikhez mérten tettek hozzá a tervek, elképzelések sikeres megvalósításához.
Vigh László, mint a Mindszenty városában történő fontos beruházásról tett említést, kiemelve, hogy a kormány nagy jelentőséget tulajdonít az óvodák, a gyerekek közösségi életének, annak a közegnek a fejlesztéséért, amely szellemileg és testileg is felkészíti őket az iskolai évekre. Ezt bizonyítja az a rendelkezés is, amely kötelezővé tette hároméves kortól az óvodai nevelést. „Aki óvodát épít, az jövőt épít”- zárta szavait a képviselő.

 

A Szent Család Óvoda jelenleg.

 

„A magyar nemzet legnagyobb tragédiája, hogy egyre kevesebb gyermek születik” - hallottuk dr. Székely János megyéspüspöktől, aki élet-és gyermekbarát társadalom fontosságát hangsúlyozta. E tény birtokában az óvodai nevelést, mint az önbizalom növelésének és a családban való gondolkodás forrását jellemezte, majd jelezte, hogy az óvoda fennállásának huszadik évfordulója alkalmával tett látogatása során meggyőződött az itt folyó gondos, színvonalas keresztényi nevelés mivoltáról. Végül köszönetet mondott a kormánynak, majd utalt rá, hogy a tervek és költségek egyeztetését követően, a számítások szerint, már ez évben elkezdődhetnek a munkálatok.
A Szent Család Óvoda vezetője, Kovácsné Ujj Andrea a tájékoztatón közölte, hogy a 2011-től egyházi fenntartású, száz kisgyermeket befogadó intézmény életének fontos és meghatározó állomása a megújulás bejelentése. Megköszönve a támogatóknak, hangot adott annak a véleményének, mely szerint e nap eseményei is jelzik, milyen sok nemes ember van, akik lehetőségeikhez mérten, mind-mind hozzá adtak egy kis szeletet, hogy az elképzelés és annak megvalósítása egységgé forrjon össze.
Az óvoda régi épületének lebontását követően, a Czobor Mátyás utca déli oldalán kerül felépítésre az új Szent Család Óvoda, tágas terekkel, a XXI. század elvárásainak megfelelően, amelynek megvalósítását az elkövetkező hetek, hónapok során történő egyeztetések, engedélyeztetések és közbeszerzések sorozata előzi meg. A beruházás ideje alatt az óvoda csoportjainak elhelyezéséről a város önkormányzatával történnek egyeztetések. 

Török Irén