Döntött a megyei közgyűlés elnöke (2021.01.28.,14:45)

 

Dr. Pál Attila

 

A koronavírus járvány következtében a 478/2020.(XI.3.) számú Kormány rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben képviselő-testületi és bizottsági ülések megtartására nincsen lehetőség, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat-és hatáskörét a közgyűlés elnöke gyakorolja. A megyei közgyűlés 2021. január 28-i ülésének megtartására ezért nem kerülhetett sor.
A Zala Megyei Közgyűlés képviselői és nem képviselő bizottsági tagjai részére az előterjesztések a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján megküldésre kerültek. A korábbi gyakorlatnak megfelelően az előterjesztésekkel kapcsolatban a képviselők a közgyűlés elnökének küldhették meg észrevételeiket, esetleges módosító indítványaikat.
Nyolc előterjesztés került összeállításra, amelyek tekintetében dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke meghozta döntését. Összeállításra került az elnöki beszámoló; az elnök módosította az önkormányzat 2020. évi költségvetését, amelynek főösszege a legutóbbi módosítás óta 14.700 eFt-tal emelkedett, így 1.082.033 e Ft-ra változott. Elfogadásra került az önkormányzat 2021. évi költségvetése 873.307 eFt főösszeggel, emellett határozat született arról, hogy az önkormányzatnak a 2022-2024. évekre adósságot keletkeztető ügyleteiből várhatóan nem ered fizetési kötelezettsége.
A továbbiakban elfogadásra került a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terve, és a jelenleg futó foglalkoztatási paktum projekt folytatását célzó támogatási igény benyújtására vonatkozó felhatalmazás.
Ezt követően az önkormányzat 2021. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására került sor, eleget téve a vonatkozó jogszabályi előírásnak, végül a közgyűlés elnöke elfogadta dr. Mester László megyei főjegyző tájékoztatóját a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal előző évi tevékenységéről, elvégzett feladatairól. (Forrás: Zala Megyei Közgyűlés)