Búcsúi szentmise a henyehegyi kápolnánál (2018.08.21., 13:00)

 

A misét Szeghy Csaba és Mózsa Csaba celebrálta.

 

Harang csupán évente ezen a napon hívja szentmisére az embereket a környező falvakból, s a városból Zalaegerszegről.  Közel száz ember gyűlt össze a harmincöt fokos hőség ellenére augusztus 20-án a 15 órai búcsúi szentmisére hegyi Szent István kápolnánál.
A celebrálást Szeghy Csaba Tamás atya, nemesapáti plébános végezte Mózsa Csaba diakónus atya közreműködésével.  A szentbeszédben Csaba atya felhívta a figyelmet arra, hogy milyen párhuzam figyelhető meg Szűz Mária és Szent István király családjának életében. Mindkét család gyermeket veszített el, de hitük ezzel együtt csak erősödött. Ne feledjük, hogy István király hosszú időre tervezett jövőt a magyar népnek, ezért ajánlotta országát a Boldogságos Szűz Mária kegyeibe. Mi is tervezzünk hosszú időre, s próbáljuk értékeinket megóvni a jövő nemzedékeknek. Ezt szem előtt tartva kápolnánkat fel kell újítani, amelyhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2,2 millió forint támogatást biztosít (lebonyolító: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, pályázati azonosító: EGYH-KCP-18-0772.)
Sajnos ez az összeg nem fedezi a költségeket, ezért bankszámla nyitását tervezik a szervezők, hogy a hívek, zarándokok, túrázók is hozzájárulhassanak a felújításhoz.
A szertartás végén az idei új gabonából készült megáldott, megszentelt kenyeres minden jelenlévő megkóstolhatta.
Gyönyörű a kilátás a Szent Orbán szobor mellől, ahol az árnyas fa alatt bárki megpihenhet, imádkozhat, ha arra jár.  2019. augusztus 20-án, kedden Önt is oda várjuk megpihenni, fohászkodni, hálát adni. 

P.S.R.

 

Felújítást terveznek a Szent István kápolnánál.