Az összefogás, a lokálpatrióta érzés jellemző Zalaegerszegre

Emlékezések és elismerések a város ünnepén (2018.05.12., 12:00)

 

Állnak (balról): dr. Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár  főigazgatója, D. Mikó Zsuzsanna főigazgató-helyettes, Balaicz Zoltán, dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, Rigó Csaba, a Közbeszerzési Hatóság elnöke, Vitár Zsolt alezredes. Ülnek: Németh István, Illés Zoltán, dr, Molnár András.


Zalaegerszeg 1885. május 13-án vált rendezett tanácsú, megyei jogú várossá. A születésnap jegyében valósult meg az idei Város Napja rendezvénysorozat, amely közös imával vette kezdetét a Mária Magdolna Plébániatemplomban, majda város első polgármesterének, Kovács Károly emlékművének koszorúzása következett.
A program a város dísztermében folytatódott ünnepi közgyűlés formájában, melyet az elismerésre felterjesztettek mellett, megtiszteltekjelenlétükkel országos intézmények vezetői, a megye és a város elöljárói.
 Balaicz Zoltán az elmúlt évek jelentős jubileumainak felelevenítésével kezdte ünnepnyitó beszédét, majd rátért nemzetünk egyik legdicsőbb eseményére, az 1848-ban kitört forradalom és szabadságharcra, és annak 170. évfordulójára. Horváth Szilárd ez alkalomból alkotott filmjének bemutatása történelmi időutazást jelentett a közönség számára.A polgármester hangsúlyozta, hogy megyénkben és Zalaegerszeg életében is egyaránt nagy jelentőséggel bír e korszak, melyben helyet foglal a 47-es honvéd zászlóalj épp úgy, mint zalai hőseink: Deák Ferenc, Csány László, Püspöky Grácián, Gasparich Márk, Csillagh László. A rájuk való méltó emlékezés immár hagyománnyá vált, képes albumok megjelentetése, konferenciák, emléktáblák avatása, testvérvárosi programok formájában. Rávilágított, hogy a történelem során Zalaegerszeg életében jellemző volt az összefogás, a lokálpatrióta érzés a közös célok elérésében, amelyeknek eredményeként mára folyamatosan fejlődő várossá vált. Napjainkban mindezt a nyugalom és az építkezés időszakában van lehetőségünk megélni, melyet eleink összetartó munkájának is köszönhetünk.
A hagyományokhoz híven, e napon történik a város közösségének rangos elismeréseinek átadása. A „Zalaegerszeg Város Díszpolgára” legmagasabb helyi elismerést jelentő kitüntető cím 2018-ban nem került adományozásra.
A közgyűlés április 12-ei ülésének határozata értelmében, Pro Urbe díjban részesült a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára. Aváros történelmének megismertetésének és továbbörökítésének, emlékek feldolgozásának, hagyományok őrzésének magasszínvonalú, példaértékűtudományos munkájának megbecsülését kinyilvánítva ily módon. Dr. Molnár András igazgató köszönő szavaiban kiemelte, hogy nyitott intézményként vesznek részt a város életében, együttműködve a Göcseji Múzeummal és a Deák Ferenc Megyei Könyvtárral. Dr. Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója zalai kötődését taglalva osztotta meg a jelenlévőkkel a várossal kapcsolatosvisszatekintését, kitérve  az 1920-as években lendületet kapott gyarapodásra,  az azt követő kommunizmus hatásaira, majd a rendszerváltozást követően a várost jellemző nagymérvű fejlődésre.Mint jelezte, az 1750-es évek közepétől lett levéltára Zalaegerszegnek, ahol mára országosan elismert kutatók dolgoznak, példaként említve a város egykori polgármesterét, díszpolgárát Dr. Gyimesi Endrét.

 

Koszorúzás Zalaegerszeg első polgármesterének emlékkövénél.

 

Az idén 50 esztendős Zalaegerszegi Honvéd Klubot is Pro Urbe díjjal tüntették ki, amelyet az ifjúság honvédelmi neveléséért, valamint a katonai hagyományok ápolásáért érdemelt ki. A klub vezetője Németh István nyugalmazott őrnagy, számukra e nap jelentőségéta közvetlen környezetük részéről érkezett elismerésben látja.
Vitár György Zsolt alezredes, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokhelyettese, a díj átadását követően utalta katonai pályafutás utáni élet közösségben eltöltött fontosságára.
A város sportszervezeteinek stabil működése érdekében az elmúlt évben létrehozott „Sport mecénása díj” kitüntető címet idén az FM-Vas Kft. részére adományozta, melyet Illés Zoltán ügyvezető vette át.
Az elismerések sora a Polgármesteri Hivatal kiemelkedő szakmai tudással bíró köztisztviselőinek díjazásával folytatódott. Dr. Sipos Erzsébetnek az Önkormányzati Osztály jogi és testületi szakreferensének címzetes vezető főtanácsos címet, Pintér-Gotthárd Adriennek, a Műszaki Osztály beruházói és tervezési csoport vezetőjének, Regelné Bogdán Györgyinek, az Adóosztály osztályvezető-helyettesének, Péter Györgynének, az Ellenőrzési Osztály ellenőrzési szakreferensének szakmai tanácsadói címet, valamint Horváth Péternek, a Műszaki Osztály közmű-és mélyépítő szakreferensének címzetes főtanácsosi címet adományozta.
A díszközgyűlés történelmünkre emlékező és a jelenünk elismeréseit felvonultató perceit, filmek vetítése, és a Pro Urbe díjas ifj. Horváth Károly, Rezes Gáborral közös közreműködése foglalta ünnepi keretbe.

Török Irén