Ahol megszületett a Világ Világossága (2020.12.22., 8:15)

 

 

Miután a betlehemi éjszakában őrködő csordapásztoroknak megjelent az Úr angyala, s hírül adta nekik a megváltó születését, hamarosan bölcsek érkeztek Jeruzsálembe, Heródes királyhoz.
– Hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk a csillagát feltűnni, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.
A bölcsek szavára nagy nyugtalanság fogta el Heródest, és egész Jeruzsálemet. A király összehívatta mind a főpapokat és írástudókat, s kérdezte tőlük:
– Hol kell megszületnie Krisztusnak?
Azok pedig azt mondták neki:
– A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta.
Heródes magához hívatta a napkeleti bölcseket, hogy megtudja tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd azt mondta nekik:
– Menjenek el Betlehemben, tudjatok meg mindent a gyermekről, s ha megtaláljátok, adjátok mindjárt tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt.
A bölcsek elindultak, s a csillag, amit láttak föltűnni, előttük ment, mígnem megállt egy hely fölött. Bementek a barlangistállóba, s ott találták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kincsesládáikat kinyitották, aranyat, tömjént és mirhát ajándékoztak a gyermeknek.
Éjszaka intést kaptak álmukban. Az angyal tudomásukra hozta Heródes gonosz szándékát, ezért nem mentek vissza Jeruzsálembe, más úton tértek vissza hazájukba.
Máté evangélista így örökítette meg a napkeleti bölcsek bibliai történetét. A csillag megállt a hely fölött… Karácsonykor kövessük mi is a szívünkben feltűnő csillagot! Induljunk el az úton a hely felé, ahol megszületett a Világ Világossága; tegyük le szeretet-ajándékainkat Kisjézus jászla elé.

f.l.