„Adj Egy Ötöst” (2018.03.09., 10:50)

Paktum a képzések, vállalkozások, munkateremtés terén

 

Dr. Árok Krisztina a paktum foglalkoztatási részét tárta fel. Mellette Nagy András.


TOP - 5.1.1-15/2015 „Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum megvalósítása” című projekt keretében 2018. március 7-én az „Adj Egy Ötöst” hálózatépítő konferenciasorozat részeként a mikrovállalkozási és a KKV munkacsoport negyedik találkozójára került sor.
A résztvevőket a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatója, Nagy András köszöntötte, majd ismertette a projekt célját, amely a megye munkaerő-tartalékainak mozgósítását és a térség munkaerő-kínálatának fejlesztését foglalja magába. A megyében működő két munkacsoport a tanácsadást, a finanszírozást, generációváltást és a szakképzést öleli fel. Hangsúlyozta, hogy a projekt indulása óta 600 ügyfél felvétele történt meg, több mint 250 munkáltatóval és 80 munkavállalóval, akiket négy tanácsadó irodában fogadnak Zalaegerszegen, Lentiben, Keszthelyen és Nagykanizsán.
A Zala Megyei Kormányhivatal programban vállalt szerepéről dr. Árok Krisztina, a Foglalkoztatási Főosztály főosztályvezetője adott tájékoztatást. A szakember elsőként kiemelte, hogy a megyében kedvezően alakult a foglalkoztatás, a munkanélküliek száma 7000 fő alatt van. Ez évben igénybe vehetők hazai és uniós forrásból származó, a képzéshez kapcsolódó bérjellegű, mobilitást ösztönző, valamint munkahely teremtési-és megtartó támogatási elemek. A képzésben történő részvétel során a képzés teljes összegére vonatkozik a támogatás. A foglalkoztatási támogatások esetén a bértámogatás, valamint a bérköltség támogatás értendő, míg az előbbi 8 hónap, az utóbbi legfeljebb 90 napos időtartamú. Vállalkozóvá válás esetén 6 hónapig igényelhető a támogatás, a munkába járás utazási költségei a foglalkoztatás teljes időtartama alatt megtéríthető. A képzésekkel kapcsolatosan megjegyezte, hogy a programban a szakmai alkalmassági vizsgálat költségei is megtérítésre kerülnek. Kiemelt szempontként említette a mobilitás ösztönzését, amely 12 hónapra adható. Kitért a GINOP 5.2.1.- Ifjúsági Garancia Program lehetőségére is, az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, 25 év alatti fiatalok számára. A projekt segíti a közmunkából az álláspiacra való áttérést és az önfoglalkoztatóvá válás lehetőségét is.
A paktum célcsoportjai közé tartoznak a 25 év alatti fiatalokon kívül a 30 év alatti pályakezdő álláskeresők, az 50 év felettiek, a gyermeküket egyedül nevelők, a közfoglalkoztatásban lévők, valamint az alulképzettek, megváltozott munkaképességűek, a gyedről, gyesről visszatérők - tudtuk meg Babati Zsolttól, a ZMVA munkaerő-piaci csoportvezetőjétől. Ez idáig 228 fő bevonása történt meg, közöttük van olyan, aki kikerült a rendszerből. Szolgáltatásaik között szerepel az álláskeresési, rehabilitációs, helyi-térségi, valamint munka-és pályatanácsadás. Ez utóbbin belül pályaválasztási és pályamódosítási tanácsadás is igénybe vehető. Mindezekhez a mentori szolgáltatás, a képzésre, bértámogatásra és a vállalkozóvá válásra is irányul.
Gerencsér Hajnalka, a ZMVA mikrohitel munkatársa a 2002 óta, a vállalkozásokat segítő Széchenyi Kártya Programról számolt be, amely a forgóeszköz és a beruházási hitelt foglalja magába. Szólt továbbá a Széchenyi Önerő Kiegészítő és Széchenyi Kártya Folyószámla, Agrár Széchenyi Kártya, Széchenyi Támogatási Megelőlegezési Hitelről is. Ez utóbbi a projekt befejezését követően vissza nem térítendő előfinanszírozásra szolgál. Fontos az említett lehetőségek felhasználásánál az ügyféllel való személyes kapcsolat felvétele.
A találkozón megjelentek Halász Eszter projektmenedzsertől informálódhattak az aktuális pályázati lehetőségekről, melyek a 25 év alattiak esetében a Gyakornoki Programban történő támogatását jelenti.
A munkahelyi képzések támogatására irányuló pályázati lehetőség a GINOP-6.1.6-17., amelynek célja a vállalkozás saját forrásait egészíti ki. A megújuló energia használatával épület energetikai fejlesztések támogatására irányul, a GINOP-4.1.2-18.-amely március 14-től indul útjára.
Befejezésképpen a 2018-as szakképzés és a duális képzés aktualitásairól kaptunk tájékoztatást Szabó Károlytól, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum főigazgatójától. Beszámolójából megtudtuk, hogy három zalai város tíz tagintézményében 5000 fő nappali, 900 esti képzésben részesül, 460 oktatóval, 30 fő irányításával. Cél, az általános iskola felső tagozatában a tervezett pályaorientációval sikeres életpálya elérése. 
Az előadó rávilágított, hogy napjaikban a munkaerőpiac átalakulása, a munkaadók elvárásának való megfelelés, a szakmai kompetencia megerősítése, valamint a továbbképzés igényét kívánja meg. Szó volt a kiemelt hiányszakmákról, melyeknek népszerűsítéséhez egyik megoldás lehet az általános iskolákban indított szakkörök. Mindezek érdekében szorosabb együttműködésekre, a tananyagtartalom folyamatos megújítására, tanárok, szakoktatók képzésére, intézmények felújítására, digitális eszközök megújítására, tanműhelyek és gyakorlati készségek fejlesztésére, valamint a munka értékének megbecsülésére van szükség.  A szakmák értékteremtéséhez elengedhetetlen a megfelelő iskola, felsőfokú végzettség, ösztönző duális képzés, ösztöndíj és álláslehetőségek kínálata.
Az elhangzottakhoz Nagy András hozzá fűzte, hogy a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a munkavállalók és a cégek egymásra találásának koordinálását vállalta fel, valamint a programot segítő tanácsadók mentori szolgáltatással várják az érdeklődőket.

Török Irén

 

Több témakörben is részletes tájékoztatást kaptak az érdeklődök.