A Zala Megyei Közgyűlés elnökének döntései (2020.11.06.,8:50)

 

Dr. Pál Attila

 

A koronavírus járvány következtében a 478/2020.(XI.3.) számú Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben képviselő-testületi és bizottsági ülések megtartására nincsen lehetőség, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat-és hatáskörét a közgyűlés elnöke, dr. Pál Attila gyakorolja. A megyei közgyűlés 2020. november 5-ére összehívott ülésének megtartására ezért nem kerülhetett sor.
A Zala Megyei Közgyűlés képviselői és nem bizottsági tagjai részére az előterjesztések a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján, a szokott időben és módon megküldésre kerültek, a tegnapi napon azonban az érintettek tájékoztatást kaptak arról, hogy az ülések lefolytatására nincs lehetőség. A megküldött előterjesztésekkel kapcsolatban a képviselők a közgyűlés elnökének küldhették meg észrevételeiket, esetleges módosító indítványaikat.
Nyolc előterjesztés került összeállításra, amelyek tekintetében egy kivétellel a közgyűlés elnöke meghozta döntését. A „Tájékoztató a VOLÁNBUSZ Zrt. Zala megyét érintő tevékenységéről” című előterjesztést a veszélyhelyzet megszűnése után ismét napirendjére tűzi a testület, hogy a képviselők személyesen is feltehessék kérdéseiket a társaság képviselőjének.
A közgyűlés elnöke módosította az önkormányzat 2020. évi költségvetését, amelynek főösszege így 861.683.000 Ft-ra emelkedett, valamint a közgyűlés pécsi kollégiumi férőhelyek elnyerésére vonatkozó önkormányzati rendeletét.
Ezt követően felhatalmazást adott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) központi maradványforrása terhére meghirdetett TOP-1.5.1-20 azonosító számú felhívásra a megyei területfejlesztési tervezés alapjául szolgáló dokumentumok elkészítése érdekében történő pályázat benyújtásra.
Zala megye területfejlesztési koncepciójának és programjának egyeztetési változatát továbbtervezésre bocsátotta, hiszen a megyei önkormányzat jövőképe – Gazdag és harmonikusan fejlődő zöld Zala – nem változott, ahogyan az átfogó célok sem: Jól működő, fejlett gazdaság, a Foglalkoztatás bővítése és társadalmi kohézió, valamint Élhető Zala megye – ezen célok mentén kerülnek kidolgozásra a következő uniós ciklus forráslehívását célzó megyei tervdokumentumok, amelyek végleges változata ismételten előterjesztésre kerül.
Meghozta a döntést a Zala Megyei Önkormányzat CETC EGTC-ben való tagságának megszüntetéséről, és határozott a TOP keretében az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslatok vonatkozásában, amellyel több, mint 1,2 milliárd Ft összegű támogatás odaítélésére kerül sor bölcsőde építésre, egészségügyi ellátás fejlesztésre, többségében pedig csapadékvíz-elvezetési beruházások támogatására.