A Zala Megyei Közgyűlés elnökének 2021. március 18-án hozott döntéseiről (2021.03.18.,14:40)

 

Dr. Pál Attila

 

A koronavírus-járvány következtében a 27/2021. (I. 29.) Kormány rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben képviselő-testületi és bizottsági ülések megtartására nincsen lehetőség, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat-és hatáskörét a közgyűlés elnöke gyakorolja. A megyei közgyűlés munkaterv szerinti, 2021. március 18-i ülésének megtartására ezért nem kerülhetett sor.
A Zala Megyei Közgyűlés képviselői és nem képviselő bizottsági tagjai részére az előterjesztések a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján kerültek megküldésre. Az előterjesztésekkel kapcsolatban a képviselők a közgyűlés elnökének küldhették meg észrevételeiket, esetleges módosító indítványaikat.
A napirendet alkotó nyolc előterjesztés tekintetében a közgyűlés elnöke meghozta döntését. Összeállításra került az elnöki beszámoló, amelyet két tájékoztató elfogadása követett.
A Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályának vezetője, Dávidné Gergál Rozália előterjesztésében jelezte, hogy Zala megye az átlagosnál jobb munkaerőpiaci mutatókkal rendelkező megyék közé tartozik. 2020-ban a nyilvántartott álláskeresők havi átlagos száma 9,7 ezer fő volt. A nyilvántartott álláskeresők havi átlagos száma a megyében 2018 júniusában alakult a legkedvezőbben 6,4 ezer fővel, s ezt követően is rendkívül alacsony volt a munkanélküliség nagyságrendje a megyében egészen a világjárvány kialakulásáig. 2020. évben a nyilvántartott álláskeresők érintett létszáma 23 937 fő volt a megyében, amely a vírushelyzetből adódóan a 2019. évinél közel 3745 fővel, 19%-kal több. Az álláskeresők érintett létszámából 10 762 fő vált foglalkoztatottá, ebből támogatással 5 071 fő, támogatás nélkül 5 691 fő helyezkedett el. A támogatások között a GINOP projektek mellett jelentős szerepet töltenek be a TOP foglalkoztatási megállapodások is, amelyek révén 2020-ban a tervezettnél magasabb számú, 471 fő bevonására került sor bérjellegű támogatás, vállalkozóvá válási támogatás, képzési támogatás, vagy szolgáltatás eszközével.
A Volánbusz Zrt. Zala megyét érintő tevékenységét Busa Csaba, a Volánbusz Zrt. dunántúli régiójának forgalmi vezetője és dr. Bói Lóránd üzemeltetési vezérigazgató-helyettes ismertették. A végállomási infrastruktúra fejlesztés tekintetében kiemelhető, hogy 2019. novemberében került átadásra a részben TOP pályázati forrásból megvalósult Lenti autóbusz-állomás beruházás, melynek keretében a régi korszerűtlen, elavult autóbuszállomás helyén egy modern, a mai kor elvárásainak megfelelő állomás került megépítésre, amely 6 induló és 3 érkező kocsiállással rendelkezik. A műszaki infrastruktúra fejlesztése során a keszthelyi, a lenti, valamint a nagykanizsai műszaki telepen is felújították a szerelőaknákat, továbbá a járműbeszerzések területén is előrelépés történt: 2019. évben a Volánbusz Zrt. járműállománya megyénkben 4 db Neoplan típusú autóbusszal bővült, míg a helyközi közszolgáltatási feladatok ellátására 2020-ban 17 db autóbusz forgalomba helyezése valósult meg. 2020. szeptember 28-ától visszaállt Budapest – Zalaegerszeg viszonylatban 5, Budapest – Nagykanizsa viszonylatban 4, naponta közlekedő járatpár. Az autóbuszjáratok menetrendje úgy került kialakításra, hogy az felezi az InterCity vonatok indulásait, illetve napon belül egyenletes, így a fővárosba utazók számára optimális indulási és érkezési időpontokat biztosít. 
A továbbiakban módosításra került az önkormányzat 2021. évi költségvetése, amelynek főösszege 873.307 eFt-ról 919.210 e Ft-ra változott a Zala Megyei Önkormányzat TOP-1.5.1-20-2021-00027 jelű pályázatának pozitív elbírálása következtében, és a megye megújította jelképeiről, valamint azok használatának szabályozásáról szóló rendeletét is.
Döntés született az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság által kiírt pályázati felhívás  nemzeti értékek bemutatása és népszerűsítése tématerület keretében megvalósítható bruttó 3.810.000 Ft összegű támogatási igény jóváhagyásáról, majd a közgyűlés elnöke határozott a TOP keretében az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslatok vonatkozásában, ezzel közel 2,3 Mrd Ft összegű támogatásban részesül öt közlekedésfejlesztési beruházás, amelyeket a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Megyei Igazgatósága valósít meg. A 2014-2020-as uniós költségvetési ciklusban a megyei TOP keretösszeg lekötése így már meghaladja a 30 Mrd Ft-ot.   
Végezetül határozat került elfogadásra az uniós kisebbségek ügyét támogató Minority SafePack kapcsán.
Zalaegerszeg, 2021. március 18.

Dr. Pál Attila
elnök