A város szeretné visszavásárolni (2021.03.09.,15:15)

Miért késik a Batthyány utcai építkezés Zalaszentgróton?

 

Foghíjas a Batthyány utca Szentgróton.

Fotó: Zalatáj

 

Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2018-ban pályáztatás útján 6,55 millió forintért értékesítette a Batthyány utca 8-10 szám alatti ingatlanokat. Az önkormányzat „az értékesítésre szánt területen a történelmi városszerkezetbe illeszkedő, kisvárosi hangulatot, a környező beépítés visszafogottságát megtartó, minőségi anyagokat alkalmazó fejlesztés megvalósítását követelte meg, amelyet a Két Tarbuza Kft., mint az eredményes pályázati eljárás nyertes ajánlattevője kötelezettségként vállalt. A szerződés a fentieken túl további kötelezettséget támasztott a vevővel szemben, köztük kötbérfizetési kötelezettség mellett a pályázati ajánlatához csatolt projektütemterv alapján három ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos határidőt határozott meg. Ezek az alábbiak:
– szerkezetépítési munkálatok megvalósítás határideje: 2020. január 31.
– szakipari munkák megvalósításának, valamint a garázsok és parkolók kialakításának határideje: 2021. június 30.
– külső járulékos munkák megvalósításának, a társasház külső környezete kialakításának határideje: 2021. június 30.”
A Tarbuza Kft. 2020 január 13-án kelt levelében a határidők módosítását kérte. A képviselő-testület megtárgyalta a kérést, s a következő határozatot hozta:
„Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező, Két-Tarbuza Kft. által 2020. január 13-án benyújtott kérelemben foglalt indokokat elfogadja, és a Zalaszentgrót Város Önkormányzata és a Két-Tarbuza Kft. között 2018. május 7-én megkötött ingatlan adásvételi szerződésben szereplő ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos, alábbi építési határidők módosításához elvi egyetértését adja az alábbiak szerint:
– az ingatlanfejlesztési projekt építési munkálatainak megkezdéséhez az e-építési napló megnyitásának és a munkaterületen építési munkák tényleges megkezdésének határideje 2020.06.30.
– szerkezetépítési munkálatok megvalósítás határideje 2022.01.31.
– szakipari munkák megvalósításának, valamint a garázsok és parkolók kialakításának határideje 2023.06.30.
– külső járulékos munkák megvalósításának, a társasház külső környezete kialakításának határideje 2023.06.30.
Zalaszentgrót Város Önkormányzat Képviselő-testületének kiemelt érdeke fűződik a Két Tarbuza Kft. által, önkormányzattól megvásárolt területeken a kiírt pályázat alapján vállalt városfejlesztési projekt megvalósulásához, melynek érdekében 2020. március 31-ig megkötendő megállapodás módosításában rögzíteni kívánja a kiegészített és módosított részteljesítési feladatokon és határidőkön túl az új, jóváhagyott időtartamra vonatkozóan elkészített projektütemterv szerinti építési munkálatok folyamatos elvégzését és a műszaki-technológiai indokkal nem igazolt késedelmes teljesítéshez fűződő garanciákat és a szerződés teljesítését erősítő biztosítékokat.
Zalaszentgrót Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja azon jogát, hogy a megállapodás módosítás 2020. március 31-ig történő aláírásának elmaradása esetén az eredeti szerződésben foglalt, a Két-Tarbuza Kft.-t terhelő kötelezettségek teljesítését és biztosítékok érvényesítését tekinti irányadónak.”
A határidő módosítást a testület elfogadta, ám ezt követően sem haladt normális mederben a beruházás, hiszen az előírt következmények közül többet nem teljesített a Tarbuza Kft., az önkormányzat szerint nem tanúsított együttműködést, s a határidőket sem tartotta be. Ezért Zalaszentgrót Város Önkormányzata polgármestere – a járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel – 2021. február 15-én döntött a következő módon:
„Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester – a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletének 1. §-a alapján kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tagjainak írásbeli véleményére figyelemmel – úgy dönt, hogy Zalaszentgrót Város Önkormányzata és a Két Tarbuza Kft. között 2018. május 7-én megkötött ingatlan adásvételi szerződésben kikötött visszavásárlási jogot a határozat meghozatalának napjával gyakorolja a következő feltételekkel:
– a visszavásárlási ár az ingatlan adásvételi szerződésben kikötött eredeti vételár,
– az önkormányzat érvényesíti az ingatlan adásvételi szerződésben kikötött késedelmi és meghiúsulási kötbért,
– a Két Tarbuza Kft. által érvényesíteni kívánt, megvalósított műszaki tartalomnak az írásban többször megkért, azonban számlákon kívül megfelelő iratokkal tényszerűen és hitelt érdemlő módon nem igazolt költségei megfinanszírozását elutasítja.
Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testülete a visszavásárlási jog gyakorlásához a 2.000.000 Ft fedezetet a 2021. évi költségvetésében biztosít.
Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Baracskai József polgármestert a további intézkedések megtételére, eljárások megindítására.
Felelős: Baracskai József polgármester
Határidő: 2021. május 31.”
Természetesen megkerestük a Két Tarbuza Kft. képviselőjét, Tarbuza Attilát, aki ígéretet tett arra, hogy a Szentgrót és Vidéke következő számában részletesen kifejti véleményét az üggyel kapcsolatban.

z.t.

(Forrás: Indoklás Zalaszentgrót Város Önkormányzata Polgármesterének 2021. február 15-re tervezett döntéséhez)

 

Vajon mikor kezdődik az építkezés?

Fotó: Zalatáj

 

* * *

Czeglédyék a zalaszentgróti önkormányzatnak is dolgoznak

 

A levél szerint a Czeglédy Ügyvédi Iroda dolgozik a zalaszentgróti önkormányzatnak (rákattinva nagyítható).

 

Egy hivatalos levelezés tanúsága szerint a zalaszentgróti önkormányzat is ellátta megbízással a Czeglédy Ügyvédi Irodát. Éppen abban az ügyben, ami a Batthyány utca 8-10. számú ingatlan visszavásárlásával kapcsolatos.
Úgy tűnik, Gyurcsány Ferenc DK-elnök ügyvédje – akinek működését 2020 október 21-től a Vas Megyei Ügyvédi Kamara felfüggesztette – nem csak az ellenzéki fővárosi kerületi önkormányzatoktól kap jól fizető megbízásokat, hanem most már vidéken is.
Nincs abban semmi meglepő, hogy Zalaszentgrót is Czeglédy Csaba „térképére” került, hiszen a zalai kisváros köztudottan a Demokratikus Koalíció egyik bázisa.
Jó lenne tudni, miképpen vélekednek a zalaszentgróti polgárok arról, hogy a város önkormányzata egy korábban már adócsalásért, magánokirat-hamisításért és a számviteli fegyelem megsértéséért (Forrás: Index, 2020. 10. 22.) elítélt ügyvéd irodájával van üzleti kapcsolatban. Aki és társai ellen egyébként jelenleg különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette és más bűncselekmények miatt folyik eljárás. A vád szerint 6,215 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak az állami költségvetésnek.
Az említett Batthyány utcai ingatlanfejlesztés ügyében egyébként Czeglédy Csaba személyesen kereste fel a Két Tarbuza Kft. képviselőjét.

E.E.

 

Czeglédy Csaba személyesen kereste fel a Két Tarbuza Kft. képviselőjét.

Fotó: MTI