A munkaerőpiac tartalékai a közfoglalkoztatottak és az inaktívak

Értékelték a Foglalkoztatási Paktum munkáját

(2017.12.11., 8:50)

 

A megjelent polgármesterek részére Pácsonyi Imre elemezte a paktum jelenlegi helyzetét és feladatait.

 

Évértékelő konferenciát tartottak a Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum képviselői és konzorciumi partnerei, valamint a pályázatokban résztvevő szervezetek december 8-án, pénteken Zalaegerszegen, a Zala Megyei Kormányhivatal Deák termében. A találkozón a meghívott polgármesterek, önkormányzati vezetők a paktum célkitűzéseiről és eddigi eredményeiről tájékozódhattak.
A résztvevőket Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte, majd bemutatta a megyei paktum működését. A megyei önkormányzatot rajta kívül Bene Csaba alelnök és dr. Mester László főjegyző, Zalaegerszeg önkormányzatát Vadvári Tibor alpolgármester képviselte.
- Egy szakasz végéhez értünk, amikor az eddigi eredményekről beszámolunk, s elérkezett annak is az ideje, hogy kitűzzük a következő időszak feladatait. Nem csak a tájékoztatás, hanem az együttműködés is fontos témája egy ilyen összejövetelnek – vetette előre az alelnök, majd az információk ismertetésére tért: a megyei foglalkoztatási paktumon kívül a két megyei jogú város, valamint párban két-két járás is alkot egy-egy helyi paktumot, amelyek státusza, pillanatnyi állapota némileg különbözik, ám valamennyi jó úton halad, hiszen mindegyik esetében megtörtént a szerződéskötés, így a tényleges szolgáltatás megkezdődhet mindegyik paktumban, a megye teljes területén.
A beszámolóból kitűnt, hogy Magyarország gazdasági mutatói örvendetesen alakulnak, s ebből következően a tervezés időszakában megmutatkozott 10 százalékos feletti munkanélküliség mára 4-5 százalékosra csökkent.

 

A konferencián számos önkormányzati vezető tájékozódhatott a foglalkoztatási paktum munkájáról.

 

- Ez örömteli gondot jelent, hiszen ma nem az a problémánk, hogy hogyan helyezzük el a munka világában a munkanélkülieket, hanem az, hogy bizonyos ágazatokban megfelelő munkaerőt biztosítsunk. Örvendetes viszont, hogy nem csak a paktumpályázat, a területi operatív programban a munkanélkülieket megcélzó pályázat van folyamatban, hanem ezzel párhuzamosan további pályázati kiírások is elősegítik,  hogy minél többen jussanak el az elsődleges munkaerőpiacra – fogalmazott Pácsonyi Imre, majd a következőkben a polgármesterek részére kitért a paktumszervezet ismertetésére. Taglalta a munkacsoport-rendszerű felépítést, amely egyedi, Zala megyei sajátosság. Ezek a munkacsoportok az innovatív jelleget hangsúlyozzák, hiszen azokon a területeken alakultak, amelyek a foglalkoztatásban elsődleges szerepet játszanak, illetőleg jellegükből adódóan a későbbiekben a megye gazdaságfejlesztésében – összhangban annak integrált területi programjával – szereppel kell, hogy bírjanak. Így kapott külön munkacsoportot a helyi termék, a kis- és középvállalkozások csoportja, a mikrovállalkozások, a szociális gazdaság és a turizmus. Pácsonyi Imre kiemelte a szociális gazdaság jelentőségét, hiszen e téren számos hátrányos helyzetű ember érhető el, e munkáért külön dicséret illeti a polgármestereket, akik kihasználják az ezzel összefüggő pályázati lehetőségeket.
A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, mint a konzorcium fontos résztvevője szerepéről elhangzott, hogy a szervezet az általa nyújtott munkaerőpiaci szolgáltatásokkal többek közt a vállalkozóvá válást, másrészt pedig a vállalkozások támogatásának igénybevételét segíti.
Pácsonyi Imre a program célcsoportjai közül kiemelte a közfoglalkoztatottak körét, akik a jövőben a paktumok tevékenysége során kiemelt munkaerő-piaci tartalékot képeznek. További tartalékot alkot az inaktívak köre is. E két csoport a következő időszakban egyre nagyobb jelentőséggel bír – hívta fel rá a figyelmet az alelnök.

 

Dr. Árok Krisztina a munkaerőpiacon Zala megyében végzett munka eredményeiről számolt be.

 

A számszerű adatokról szólva elmondta: az elvárt eredmények időarányosan teljesültek. Az öt évre kitűzött célok között szerepelt 630 fő elérése, s az idei évben időarányosan 137 főt sikerült bevonni a munkaerő-piaci szolgáltatásokba. Összesen 232 személy foglalkoztatását célozták meg, ebből a idén ezt 63 fő esetében sikerült megvalósítani. Munkaerő-piaci képzésbe 112 főt kell bevonni a pályázatban vállaltak szerint, ez 32 személy esetében teljesült ezidáig. A szakképzésben elért eredményekért köszönet hangzott el a képzésben résztvevő szervezetek munkájáért. Fontos számként hangzott el 6 fő önfoglalkoztatottá válása is, hiszen ők a jövőben vállalkozóként vesznek rész a gazdasági életben.
A még meglevő munkaerő-tartalék bevonásával kapcsolatosan Pácsonyi Imre szólt arról, hogy a közfoglalkoztatottak aránya Zala megyében jelentősen lecsökkent. Ezért, az a kör, amely a közeljövőben kerülhet bevonásra, a kompetenciáját, rátermettségét tekintve egyre nagyobb hiányossággal jellemezhető. Ezért elsősorban a képzőszervezetek jutnak nagyobb és összetettebb szerephez: az új képzési struktúrában nagyobb hangsúlyt kell kapnia az alap-kompetenciák fejlesztésének. Azaz nagyon sok embert meg kell tanítani tanulni, s fel kell vértezni őket új szociális képességekkel ahhoz, hogy egy-egy rangos, versenypiaci munkahelyen elhelyezkedhessenek.
A konferencia következő részében Borsos József, a Nemzetgazdasági Minisztérium felnőttképzési és foglalkoztatási államtitkárságának tanácsadója a munkaerőpiacon jelenlevő keresleti és kínálati viszonyok arányainak alakulásáról tartott előadást. Szólt a foglalkoztatottság helyzetéről, továbbá a foglalkoztatás anyagi támogatásának lehetőségeit ismertette. Beszédében hangsúlyozta, hogy az üres álláshelyeknek az utóbbi időszakban mutatkozó aránya még korántsem jelent globális munkaerőhiányt. Ugyanakkor az eddigiektől eltérő területeken és más módszerekkel kell megkeresni a munkavállalókat – világlott ki a mondandójából. Kitért rá, hogy a Zala megyei foglalkoztatási ráta országos átlag feletti szintet mutat, míg az európai átlaggal hozzávetőleg azonos helyen áll.
Dr. Árok Krisztina, a Zala Megyei Kormányhivatal társadalombiztosítási és foglalkoztatási főosztályának vezetője a munkaerőpiacon végzett munka eredményeiről számolt be. Végezetül Remete Zsuzsanna, a Hétfa Elemző Központ Kft. kutatója a Zala megyei foglalkoztatási stratégia aktualitásairól adott számot a hallgatóság előtt, Kovács Károly paktummenedzser pedig a megyei innovatív paktum munkacsoportjaiban végzett munka idei évi eredményeiről és a paktum jövő évi feladatairól számolt be.

Kép és szöveg: Farsang Lajos