A hercegprímás életpéldája erkölcsi iránytű (2020.07.03., 12:05)

Lerakták a Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont alapkövét

 

Egyházi és közéleti vezetők az alapkőnél.

 

Zalaegerszeg nagy történelmi múltra tekinthet vissza. Idén ünnepeljük a rendezett tanácsú várossá nyilvánítás 135. évfordulóját, az 1247-es első írásos említés óta 773 év telt el. Más, szerencsésebb városokhoz képest azonban nagyon kevés építészeti emlékünk maradt az elmúlt századokból.
A 2015-ös Modern Városok Program egyik pontja ezért a városrehabilitációra, a történelmi értékű épületek felújítására vonatkozott.
Ennek keretében megújult a Mária Magdolna Plébánia 1763-as épülete, megtörtént az 1750-es botfai Endrődy-Hüvös Kastély felújítása, folytatódnak a munkálatok az 1890-ben épült Göcseji Múzeum épületén, megújul az 1858-as Korona Szálló épülete, elkezdődik a Mária Magdolna templom felújítása, új ravatalozó épül, megújul a KISZÖV székház, megépül a Kézműves Piac, helyreállítják a mérlegházat.
Egyházi és közéleti vezetők vettek részt a Göcseji Múzeum új szárnyának az alapkőletételén. A 8,3 milliárd forintból megvalósuló kiemelt állami beruházás emléket állít Zalaegerszeg XX. századi történetének, Mindszenty (Phem) József egykori apátplébános zalaegerszegi életének és a kommunista diktatúra egyházüldözésének.
– Mintha a teremtés nulladik napján lennénk – kezdte a házigazda Böjte Sándor Zsolt, a belvárosi településrészi önkormányzat képviselője. – Valami lélegzetelállító pillanat ez, amikor minden megvan, de még semmi sem látszik. Ha vannak olyan emberek, akik hisznek a jövőben, akkor lesz is jövő!
Balaicz Zoltán felidézte azt a nyolc hónappal ezelőtti pillanatot, amikor szintén Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel elindították a Göcseji Múzeum felújítását és most újabb megvalósuló fejlesztésnél lehetnek együtt. A polgármester röviden ismertette Mindszenty József életútját, aki 1917-ben érkezett a zalai megyeszékhelyre hitoktatónak, 1919-ben átvette a plébánia vezetését, 1944-ig volt a város apátplébánosa. Lelkiségben, a szegények segítésében meghatározó szerepe volt Zalaegerszeg történetében: új emelettel bővült a plébánia, megépült az olai templom, felépült a zárda épülete és megkezdte működését a Zalaegerszegre hívott Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend iskolája. A városban kultúrotthon létesült, a páterdombi városrészben a szegényebb élethelyzetűeknek kialakították az ONCSA-házak telepét. Életének legnagyobb részét itt töltötte, építő tevékenységével óriási hatással volt a zalai megyeszékhelyre. Az a történelmi személyiség, akit nemcsak Magyarországon, de Európában és az egész világon ismernek. Mindszenty Józsefet 2012-ben Zalaegerszeg posztumusz díszpolgárává választotta. Emlékét őrzi a róla elnevezett tér, a nagytemplom melletti szobor, a nevét viselő iskola, az olai templom melletti kert, az emlékére épült kertvárosi templom.
Az új létesítmény XXI. századi interaktív múzeum lesz, amely a vallási turizmus egyik fontos célpontjává válhat. A Csíksomlyót Máriazellel összekötő Mária-út egyik központja lehet Zalaegerszeg. A kivitelezés várható befejezése 2021 októbere.

 

Vigh László országgyűlési képviselő, Erdő Péter bíboros, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Balaicz Zoltán polgármester tették le az alapkövet.

 

Hogyan tudtunk megmaradni, mi magyarok Európa közepén? – tette fel a kérdést Vigh László. – Szerencsénk, hogy ilyen ember élt közöttünk, mint Mindszenty József – adta meg a választ is az országgyűlési képviselő. – Azért tudtuk átvészelni a két világháborút, a trianoni csonkítást, 1956-ot, mert ilyen emberek védtek minket, a hitünket és a hazánkat.
– A szentéletű és vértanú sorsú hercegprímás életútja erkölcsi iránytű volt életében, de napjainkban is. Ellentmondott az osztályszocializmusnak és a nemzeti szocializmusnak, náciellenes és antikommunista volt – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. – Személye a szimbóluma annak, hogy a nácizmus és a bolsevizmus ember- és istenellenes. Zalaegerszeg a fejlesztésekkel Mindszenty József példáját követi, aki plébánosként azonnal építkezésekbe kezdett. Ezzel a város megnövekedett életlehetőséget ad lakosságának.
Erdő Péter bíboros megáldotta, majd Vigh László, Semjén Zsolt és Balaicz Zoltán társaságában letette a zarándokközpont alapkövét.
A Göcseji Múzeum új épületszárnyában nyíló állandó kiállítások emléket állítanak Zalaegerszeg 20. századi történetének, Mindszenty (Pehm) József zalaegerszegi életének, valamint a kommunista diktatúra egyházüldözésének.

Samu László