A fenntartható erdőgazdálkodás fontossága (2019.02.01., 10:10)

Ülést tartott a Zala Megyei Közgyűlés

 

Számos kérdésben született döntés a közgyűlésen. Balról Pácsonyi Imre, Bene Csaba alelnökök, dr. Pál Attila elnök és dr. Mester László főjegyző.

 

A Zala Megyei Közgyűlés 2019. január 31-i ülésén tájékoztató hangzott el a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. működéséről. Váradi József erdőgazdálkodási főmérnök kiemelte, hogy társaságuk állami tulajdonú területek vagyonkezelőjeként megvalósítja a fenntartható erdőgazdálkodás minden elemét úgy, hogy érvényesíti a természet- és környezetvédelmi szempontokat, nyereséges gazdálkodási tevékenységen keresztül messzemenőkig igazodik a közjó szolgálatához. Elhangzott, hogy kiemelten kezelik a közjóléti feladatokat, melyek egyik fő színtere Zala megye, ahol a Kis-Balaton és a Balaton környéke tartozik hozzájuk. Ezen a területen az elmúlt években is számos fejlesztést valósítottak meg, több kilátót építettek vagy újítottak fel, létrehozták a Festetics Imre Állatparkot, s további pályázatok révén kívánják megvalósítani a Festetics örökség bemutatását, illetve a „Balaton madártávlatból” című projekt által újabb turisztikai attrakció fejlesztéseket kívánnak megvalósítani a Keszthelyi-hegység térségében, melyekhez kérte a Zala Megyei Közgyűlés támogatását és együttműködését.
A testület rendeletet alkotott a Zala Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, melynek bevételi és kiadási főösszege 724 027 000 Ft.
Elfogadásra került a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve, valamint az idei évre vonatkozó összesített közbeszerzési terv.
Jóváhagyta a közgyűlés az oroszországi Hanti-Manysi Autonóm Terület Kormányzóságával 2001-ben megkötött együttműködési megállapodáson alapuló 2019-2020. évekre vonatkozó tevékenységi tervet, amely a két térség között megvalósítandó közös programokat és projekteket foglalja magában, kiemelten kezelve az oktatás, innováció, egészségügy területét, valamint a néprajzi, nemzeti és népi értékek gyűjtésének és megőrzésének módszertani tapasztalatainak megosztását. A dokumentum aláírására a térség kormányzójának 2019. február 4 -7. között sorra kerülő zalai látogatása keretében kerül sor. 
A grémium jóváhagyta a magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó együttműködések támogatását szolgáló Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott „A végvidék nem alkuszik” című pályázatot, melyben a megyei önkormányzat partnere Kovászna Megye Tanácsa lesz, középpontjában pedig a két térség, Zala és Háromszék, határrégiós adottságaiból eredő fejlesztési lehetőségeinek, jó gyakorlatainak megismerése és átadása áll, különös tekintettel a korábban elzárt területeken fekvő objektumok, történelmi emlékhelyek hasznosítási lehetőségeire.
Ezt követően pedig részletes tájékoztatást kaptak a képviselők a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal által 2018-ban végzett feladatokról, melyek között a testületi munkához kapcsolódó tevékenységek mellett jelentős arányt képviseltek a pályázatokkal kapcsolatos térségfejlesztési és pénzügyi tevékenységek. (Forrás: Zala Megyei Közgyűlés)

 

 

Váradi József főmérnök tájékoztatta a közgyűlést.

Fotó: Zalatáj